Kern(werk)woorden voor mentoren

In onze gesprekken met mensen zijn de volgende “werk”woorden

voor ons van toepassing:

 

Aanbieden
Aanmoedigen
Bijstaan
Coachen
Communiceren
Confronteren
Delen
Evalueren
Gidsen
Helpen
Informeren
Inspireren
Leiden
Leren
Luisteren
Metgezel zijn
Respecteren
Rolmodel zijn
Spiegelen
Stand-by staan
Verklaren
Vertrouwen
Verzekeren
Voeden
Voorzien
Zorgen voor veiligheid

Ook wij zijn maar gewone mensen. Mensen met soms wat rare kronkels, bizarre wensen, een iets andere kijk op wat “normaal is” en “dat wat hoort”. Dus zeer waarschijnlijk even normaal als de mensen die ons vragen stellen. Feel free! Zo voelen wij ons ook!

Team ‘Stichting Info BDSM’