RACK versus R5V

Op Wikipedia vond ik – in een tekst die BDSM behandelde – de volgende (anonieme) opmerking:

In het artikel staat: r5v (ofzo) wordt door ervaren beoefenaars als voorwaarde gesteld. Dit is helemaal niet waar. Lang niet alle “ervaren beoefenaars” zijn het eens met die code. Veiligheid als voorwaarde is bijvoorbeeld een punt van discussie: kun je veiligheid wel als voorwaarde stellen als je bezig bent met activiteiten die per definitie onveilig zijn? Sommige mensen kiezen daarom liever voor RACK: Risk aware: het is dan wel niet veilig, maar we zijn ons wel bewust van de risico’s.

Wat toelichting bij de gebruikte afkortingen:

R5V staat voluit voor Respect, Vertrouwen, Vrijwilligheid, Voorzichtigheid, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Een deel van de BDSM-scene vindt het oké als je R5V als principe van verantwoord bezigzijn met BDSM stelt.

RACK staat voluit voor Risk Aware Consensual Kink, of vertaald: risico-bewust en met instemming van de deelnemers kinky dingen doen. Een deel van de BDSM-scene vindt het oké als je RACK als principe van verantwoord bezigzijn met BDSM stelt.

Laten we deze principes even naar een andere levenssituatie omzetten.

Ik heb een snelle auto en samen met mijn vriendin vinden we het leuk om over de weg te scheuren. We gaan dus in volledige overeenstemming samen de snelweg op en gaan even kijken hoe ie het doet bij 200 km per uur. We zijn ons bewust dat we risico’s nemen, dat we iets doen wat niet veilig is, maar we zijn akkoord om het te doen. En dus is het RACK.

Er loopt wat mis en de auto gaat overkop de vangrail in. De naastrijdende en achterliggende auto’s moeten halsbrekende kunsten uithalen om ons “wrak” te vermijden. De wat later toegesnelde interventiediensten sluiten de weg af, de brandweer blust het ontstane brandje en gaat aan de slag om ons uit het wrak te bevrijden. Ik kom er met wat snijwonden vanaf; mijn vriendin heeft naast haar – hopelijk probleemloos genezende – verwondingen er ook nog een trauma aan overgehouden. Dat komt wel eens voor bij zware auto-ongevallen…

De kans is reëel dat mijn vriendins Vertrouwen in mij is geschaad; zij vertrouwde op mijn rijvaardigheid en anticipatievermogen. Ik heb het door haar in mij gestelde vertrouwen geschonden.

Qua Voorzichtigheid en Veiligheid heb ik gefaald. Ik vertrouwde op de stevigheid en baanvastheid van mijn wagen. En dacht de auto ook bij deze snelheid wel meester te kunnen blijven.

Respectvol naar haar toe was dat dus niet van mij. Al evenmin toonde ik respect voor de verkeersregels en al die mensen die naast en achter me reden. Ik bracht een heleboel mensen in gevaar.

Mijn Verantwoordelijkheid zal ik in deze niet ontlopen. Mijn verzekeringsagent zal me dat meteen duidelijk maken; mijn dure, snelle auto zal ik zelf mogen vervangen. De rekening van de schade aan het wegdek en de uitrusting van de snelweg zal ook niet aan mij voorbijgaan, vrees ik. En ook de politierechter zal me weten te vinden, met een fikse boete en mogelijks ook nog een rijverbod. Hopelijk kan mijn vriendin het me vergeven of ik mag me ook nog eens gaan verdedigen voor een burgerlijke rechter die een schadeloosstelling zal uitspreken.

Maar het was wel RACK, want we deden het Vrijwillig en we waren ons bewust van de risico’s en dan is het ok toch?

Nu leven we in een (relatief) vrije wereld, maar je verantwoordelijkheid negeren en je streven naar veiligheid beperken tot “we weten dat het riskant is” vind ik niet getuigen van een humane instelling en gezond boerenverstand. Jouw “vrijheid” houdt immers op daar waar je de “vrijheid” van de ander ontmoet.

Nog even de omschrijving van de term “veiligheid” (bron: Wikipedia)

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.
Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd.
Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving.

En nog een toemaatje:

Juridisch gezien liggen de begrippen “verantwoordelijkheid” en “aansprakelijkheid” in mekaars verlengde: als blijkt dat je je verantwoordelijkheid niet goed of onvoldoende genomen hebt, zal je aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Als ik tegen iemand zeg: “Doe met mij maar alles wat je wil.”, dan hoop ik dat ik een RV5-Dominant tegenover me heb en geen RACK-adept. En jij?

Sebastianus

PS: Wie meer wil lezen over de R5V-regels kan dat HIER doen.

Overname van deze tekst kan na goedkeuring van de webbeheerder en mits degelijke bronvermelding.