Jouw verzekeringspolis: een back-up

Zeker als je voor het eerst met iemand gaat spelen is het verstandig te zorgen voor een back-up. Bekijk het als een verzekeringspolis: je hebt hem best, maar nog beter is hem nooit echt nodig te hebben.

Wat is een back-up?

Een back-up is een vertrouwenspersoon die jou goed kent. Hij/zij weet wat je behoeften zijn, wat je met wie, wanneer, hoe lang en waar gaat doen. Als je een mogelijke spelpartner gaat ontmoeten dan geef je dat direct aan: “Ik zorg voor een back-up”. De fakers, verkrachters en andere misdadigers haken meteen spontaan af als je dit meedeelt.

Maak nooit een afspraak op een voor jou onbekende plek en al zeker niet in het huis van de Dominant. Jij bepaalt waar, wanneer en hoe! Elke rechtgeaarde Dominant zal dit respecteren want hij/zij weet dat het spel correct gespeeld moet worden. Elkeen die zegt met een van deze voorwaarden niet akkoord te zijn is NIET te vertrouwen. Aan jou de keuze of je je gezondheid én misschien wel je leven in de handen wilt leggen van zo’n persoon.

Hoe opener je naar alle partijen over een dergelijke back-up-procedure bent, hoe vlotter en minder hinderend dit zal werken. Het geeft je meteen ook de gelegenheid te testen hoe je Dominant reageert op dit alles.

Is de afspraakplek bijv. een hotel, maak dan zelf de kamerreservatie en laat je om een bepaald uur wekken (persoonlijk of telefonisch). Geef aan dat als je niet meteen antwoordt/opneemt ze moeten komen kijken, want je bent een stevige slaper en hebt een heel belangrijke afspraak waar je niet te laat mag komen.

Vooraf:

Verzamel vooraf info over de persoon die je gaat ontmoeten: naam, telefoonnummer en liefst nog zoveel mogelijk nacheckbare data. Zet ze op mail of app/sms naar je back-up zodat die deze gegevens, in geval van nood, meteen door kan sturen aan de politiediensten.

Vertel je vertrouwenspersoon alles over je afspraak: plaats, uur en duur. Wees heel helder. Hou je aan de gemaakte afspraken. Ga er niet op in als je mogelijke spelpartner op het allerlaatste moment de locatie of het tijdstip wijzigt. Dit is een alarmsignaal! Zeg tegen je date dat het contact niet doorgaat c.q. hier meteen stopt.

Het is raadzaam om twee maal een belafspraak met je back-up te hebben: vlak voor het begin van het contact en meteen na het contact.

Maak afspraken hoe jullie te werk zullen gaan als het fout loopt. Dit is als je niet belt op het afgesproken tijdstip óf als je een boodschap geeft die als niet-oké werd afgesproken. Dat kan je bijvoorbeeld doen door die persoon met de echte naam of juist niet aan te spreken of een codewoord mee te geven. De ander weet meteen hoe laat het is! Zo iemand moet dus liefst erg snel ter plekke kunnen zijn.

Zorg voor een sneltoets op je telefoon voor alarmnummer 112. Zet je luidspreker op, zodat de stem van je hulpverlener ook gehoord wordt door je eventuele belager.

Tijdens de eerste afspraak:

Je back-up en jij hebben kort van te voren telefonisch contact. Je weet dan meteen of er ter plekke voldoende netwerkdekking voor mobiel verkeer is. Vertrouw niet op text messaging (sms), want die is vaak langer onderweg dan jou lief is. Herhaal de afspraak over jullie volgende telefonisch contact.

Zet je uurwerk gelijk met je back-up. Stel beiden een alarmsignaal in, 5 minuten voordat je moet bellen.

Dus jouw spelpartner denkt handig te zijn door je vast te binden en het je onmogelijk te maken om te telefoneren? Daarom heb je afgesproken dat je back-up zelf belt als je 5 minuten te laat contact opneemt. Als er geen life contact tot stand komt, verwittigt je back-up meteen de politie. Je back-up moet JOUW stem aan de lijn krijgen en niet die van de Dominant die zegt dat je nu even niet kan praten omdat je een mondgag in hebt.

Als je back-up contact moet opnemen met de politie, laat hem/haar dan zeggen dat hij/zij het voor eigen ogen ziet gebeuren. Politie is niet geneigd om zich erg druk te maken met een vaag vermoeden dat er iets niet klopt, dus lieg ronduit en zeg dat je je vriendin in mekaar geslagen ziet worden en dat je niets kan doen wegens overmacht. Die leugen zal je heel graag vergeven en vergeten worden als er inderdaad geweld gepleegd wordt.

Is je back-up in staat zich snel ter plekke te begeven, laat hem/haar dat dan ook doen. Laat hem/haar beloven zelf niet tussen beiden te komen maar voor de deur van de plek waar je bent post te vatten, zodat de politie meteen weet waar het probleem zich voordoet en snel kan ingrijpen.

En even buiten dit kader … een back-up is altijd nuttig, ook al speel je al jaren met de liefde van je leven en doe je het in je eigen slaapkamer. De verhalen waarbij de man zijn vrouw vastbindt, de mond snoert en haar elk contact met de buitenwereld onmogelijk maakt, maar vervolgens zelf onwel wordt, valt en buitenbewustzijn geraakt of erger zijn helaas bekend in de scene. Als sub is het een nachtmerrie om uren in een onhoudbare houding vast te zitten en dat terwijl je je geliefde Dominant ziet doodbloeden. Er zijn al mensen om minder dan dat totaal gek geworden. En vind je dit allemaal te ver gezocht en fel overdreven dan wens ik dat het jou nooit zal overkomen.
Het BDSM-spel is nu eenmaal iets meer dan samen een potje klaverjassen. Je kan er heerlijk van genieten als je het zorgvuldig en veilig voor beiden doet! Neem dus beiden je verantwoordelijkheid en neem geen genoegen met halfslachtige compromissen of slechte afspraken.

Telkens als ik met een “nieuwe” sub speelde, stelde ik voor om beiden zo’n back-up te regelen. Ook nu nog, met mijn vaste levenspartner, zorg ik voor een back-up. Ik mag er niet aan denken dat er iets mis zou gaan met mij waardoor ik haar in gevaar zou brengen. Dat vind ik mijn verantwoordelijkheid als Dominant!

Samenvattend: Wat moet ik weten en doorgeven aan mijn back-up?
Mijn persoonlijke checklist:

1. Naam en telefoonnummer van mijn spelpartner.
2. Plaats waar je speelt (eventueel kamernummer van een hotel).
3. Als de plaats een hotel is, onder welke naam heb je de kamer gereserveerd?
4. Begin- en eindtijd van het spel (wees zeer precies, dus niet van: “ongeveer kwart over 11”!).
5. Afspreken van tijdstip van bellen met back-up (wees ook weer zeer precies).
6. Een code afspreken die je back-up dadelijk kan interpreteren als: het is oké, het is niet oké.
7. Afspreken wat je back-up moet doen als er niet op tijd contact wordt genomen of er een code wordt gegeven dat het niet oké is. Iemand uit de buurt bellen, zelf iets ondernemen, de politie bellen, …)
8. Uurwerken gelijkzetten.
9. Alarm inzetten 5 minuten voordat er gebeld moet/gaat worden.
10. Je spelpartner bij aanvang zeggen dat er een back-up geregeld is.

Dergelijke procedure is echt noodzakelijk als je je eerste stappen in deze wereld zet. Tenminste, zo denk ik erover.

Zoals reeds gezegd, hopelijk heb je hem nooit echt nodig. Maar je gemoedsrust met dit achter de hand kan ook maken dat je genot des te ongeremder kan worden. Play! But play it safe!

Bewerkte versie van een tekst eerder verschenen in het boek ‘Ik wil je beheersen!’ (pag. 318 e.v.) en met dank aan Anja voor de bewerking.

Overname van deze tekst kan na goedkeuring van de webbeheerder en mits degelijke bronvermelding.