Hechting en verbinding: een twee-eenheid

In 2012 schreef Susan Stiffelman het boek “Parenting without power struggles”; een boek dat advies wil geven aan ouders bij de opvoeding van kinderen. Niet meteen een relatie met BDSM zal je denken, en deels heb je gelijk. Ware het niet dat dit boek op een heldere wijze uiteenzet hoe attachment (hechting) en connection (verbinding) tot stand komen. Hechting en verbinding spelen een enorm belangrijke rol in de gezonde ontwikkeling van kinderen… maar ze zijn minstens even belangrijk voor de ontwikkeling tussen partners die een (langdurige) (D/s-)relatie wensen op te bouwen.

En vragen subs vaak niet om opgevoed te worden? 😉 Veel Dominanten vinden dat dat wel aan de orde is;-)

Stiffelman baseert haar uiteenzetting op het theoretisch model van psycholoog Gordon Neufeld. Dit model geeft een helder inzicht hoe gezonde relaties ontwikkelen en is in extensie toepasselijk op alle levensstadia van de mens.  Het maakt onderscheid tussen 6 stappen in de totstandkoming en verdere ontwikkeling van hechting. En hechting wordt beschouwd als de meest primordiale nood van elk mens, zelfs nog sterker dan de nood aan voeding (!)

Elke succesvol doorlopen stap maakt dat een volgende stap beter aangevat kan worden en meer kans op slagen heeft.

Ik licht achtereenvolgens de 6 stappen toe, met een dubbel doel:
– de meest voorkomende en belanghebbende wensen van onderdanigen/subs in kaart brengen
– en de aandachts- en actiepunten voor Dominanten.
Of met andere woorden, hoe Dominanten een maximale hechting en verbinding met hun subs kunnen bewerkstelligen. Of als je de zaak wenst om te draaien, hoe subs voor zichzelf kunnen uitmaken of en in welke mate hun Dominant beantwoordt aan al hun behoeften.

Stap 1: Proximity – de wens naar fysieke nabijheid

Veilige hechting ontstaat en groeit als sub en Dominant fysiek samen zijn. Dat werkt erg sterk tijdens een spel, maar kan ook bij andere gelegenheden versterkend werken. De wens uitdrukken dat de ander bij je is, geeft die ander aan dat die belangrijk voor je is en dus gewaardeerd wordt om wie hij of zij is.

Bij virtuele relaties is dit een aspect wat ontbreekt; er is geen fysiek contact. Nu kan virtueel spelen voor velen misschien de enige mogelijkheid zijn om “te spelen”, eens fysiek contact mogelijk wordt, zakt meestal ook de grote aantrekkingskracht van virtueel spelen. De afstand kan wel enigszins overbrugd worden via mails, sms’jes of andere berichtenservices. Via bv. Face Time, Skype en de hangouts in Google kan dat nog versterkt worden door mekaar ook te kunnen zien. Maar de boodschap blijft: hoe meer je fysiek samen bent, hoe sneller en heftiger hechting werkt.

Tips voor Dominanten:
– onderhoud veel en frequent contact op alle haalbare manieren
– laat je aanwezigheid voelen: veel aanraken, strelen, knuffelen, maar stuur ook ondubbelzinnig aan

Stap 2: Sameness – de wens naar gelijke interesses

Binnen een D/s-relatie is er duidelijk een gemeenschappelijke interesse, namelijk spelen met macht versus onmacht. De een wil graag de macht afgeven en ander wil die graag overnemen. Hoewel deze interesses op het eerste zicht misschien tegenstrijdig lijken, is dat nu net niet het geval. Ze zijn namelijk complementair: de ene behoefte vult de andere aan – en als het goed zit – dan vullen ze mekaar aan tot in een hoge mate van perfectie. Als sub en Dominant hun interesses duidelijk hebben gekregen (cfr. de sublijst) en ze ook goed doorgepraat hebben, en daaruit blijkt dat die interesses gelijkaardig zijn, dan is de kans erg groot dat je mekaars interessegebieden kan invullen. En vanuit bestaande interesses groeit een nieuwe eenheid; een eenheid die openstaat voor het oppakken van ongekende, onuitgesproken en samen ontdekte nieuwe interesses. Kortom, samen groeien.

Blijken interesses slecht gecommuniceerd, slecht doordacht, onvoldoende beantwoord of als er simpelweg over gelogen werd, dan gaat de sameness verwateren en zo goed als zeker ook doodbloeden. Een relatie die leegloopt als een zandloper…één die je ook niet meer makkelijk kan omdraaien.

Tips voor Dominanten:
– peil en blijf peilen naar waar behoeften liggen, of naar toe (kunnen) evolueren
– vraag veel feedback (bv. via verslagen, gesprekken)
– evalueer samen en vergeet ook jezelf niet te evalueren

Stap 3: Belonging or loyalty – de wens naar onvoorwaardelijkheid

Deze mooie woorden kunnen kort en krachtig samengevat worden in volgende zin: “Jij hoort bij mij, ik ben er voor jou, onvoorwaardelijk en altijd.”  Dominanten spreken vaak hun subs aan met volgende woorden: “Je bent van mij. Ik bezit jou. Ik wil jou. Ik ga met jou doen wat ik wil.” En als het gevoel van de subs goed zit, gaan ze daar “orgastisch” op reageren. Eén van de grootste behoeften van subs is juist belangrijk genoeg gevonden te worden om iemands bezit genoemd te worden. Als je het waard bent in iemands ogen dan voedt dat je eigenwaarde. De tijd leert je of je hang naar waarde ook werkelijk ingevuld wordt in de praktijk.

En over de praktijk gesproken … de uitspraak: “Ik ben er voor je, onvoorwaardelijk en altijd.” is er één die soms wat lichtzinnig uitgesproken wordt en die ook – helaas – soms niet of onvoldoende ingevuld wordt. Een sub mag verwachten dat een Dominant tijdens het spel ER ALTIJD IS voor hem/haar. Dat de Dominant de zaken goed onder controle houdt en toont dat hij/zij verstandig met de toegekende macht omspringt. Op deze zaken zal de sub zijn/haar Dominant ook roemen, … of verguizen. Maar een sub verwacht OOK dat de Dominant er is als er NIET gespeeld wordt, als de sub te ziek, te moe, te triest, of wat dan ook is.  Zoals een Dominant mag verwachten dat er een onvoorwaardelijke overgave is, zo mag de sub ook de onvoorwaardelijke aandacht en zorg van een Dominant verwachten; zoiets moet langs twee kanten werken. En natuurlijk bestaat er geen totale onvoorwaardelijkheid; alles heeft zijn grenzen. Maar als de criteria die toegekend worden aan de invulling van onvoorwaardelijkheid voor beiden niet aanvaardbaar zijn én blijven, dan worden respect en vertrouwen aangetast. Killers voor feeling belonged en loyalty!

Tips voor Dominanten:
– put your money where your mouth is of: maak waar wat je zegt of belooft
– je sub blijft je sub ook al wordt er niet gespeeld; zorg voor en verzorg hem/haar dus altijd

Stap 4: Significance – de wens naar betekenisvol zijn

Belang, belangrijkheid, betekenisvol: enkele woorden die invulling geven aan dit begrip. Wat sub en Dominant samen hebben moet “van groot belang” voor hen beiden zijn. Wie ze voor mekaar zijn en wat ze voor mekaar betekenen moet essentiële behoeften van hun “zijn” bevredigen, maar hen ook toelaten te zijn wie ze willen zijn. De sub is niet zonder de Dominant, maar de Dominant is ook niet zonder de sub. Het is hun “zijn voor en door mekaar” dat BDSM tot een unieke beleving kan maken.

Casual seks kan best. Casual BDSM ligt al veel moeilijker. Een casual D/s-relatie is haast ondenkbaar. Casual staat voor vrijblijvendheid en zonder verdere verantwoordelijkheid. Een D/s-relatie is haast nooit vrijblijvend en elke deelnemer draagt daarin zijn verantwoordelijkheid.

Tips voor Dominanten:
– maak je sub duidelijk hoe belangrijk hij/haar voor jou is
– doe het niet alleen met woorden maar ook met daden
– neem je verantwoordelijkheid en gedraag je ernaar

Stap 5: Love – de wens om geliefd te worden

Niet elke BDSM-relatie zal tot een liefdesrelatie uitbloeien, maar dat je geliefd wordt om wie en wat je bent, is haast wel altijd aanwezig. Elk mens heeft een fundamentele behoefte om zich geliefd te weten; voor sommigen is het voldoende om dat gevoel van geliefd zijn te ervaren binnen het spel; voor anderen is dat alleen niet voldoende.  Zeker subs die hun totale bevrediging vinden in het spel zullen zich heel erg gaan hechten aan hun Dominant. Ook Dominanten kunnen head over heels verliefd worden op een sub die zich totaal aan hen overlevert. Beide ervaringen kunnen erg diep ingrijpen en een onuitwisbare band scheppen. Niet eens zo vreemd, als je bedenkt dat je eindelijk iemand gevonden hebt die je alles kan geven wat je wenst, toch?

Tips voor Dominanten:
– maak je sub duidelijk dat je van hem/haar houdt
– doe het niet alleen met woorden maar ook met daden
– wees alert voor liefdegevoelens (bij je sub, maar ook bij jezelf) en geef aan dat je het voelt en wat je er samen mee gaat doen

Stap 6: Being known – de wens om gekend te worden 

Om gekend te worden zal je je moeten laten kennen. En om je laten kennen zal je iemand dermate moeten vertrouwen dat je dat ook aandurft. Je zal met grote mate van zekerheid moeten inschatten of dat wat je zoekt niet weggelachen of misbegrepen zal worden. Dat heeft vaak met intuïtie te maken: een soort van “direct weten”. Maar ook met voldoende reflectie over hetgeen je aanvoelt. De Dominant die echte interesse toont voor de mens achter de sub, zal een sub het aanzienlijk makkelijker maken om zich echt te geven. Maar ook de sub doet er best aan om de mens achter de Dominant te leren kennen. Als de mens achter de Dominant ok is, dan maak je veel kans dat de Dominant ook ok is.
Om gekend te worden, om te ervaren dat jij ok bent voor de ander, moet je willen en durven investeren. Investeren in openheid, in het respecteren van elkaar, in het opbouwen van vertrouwen. Als al deze zaken in een evenwichtige tweewegs-communicatie vervloeien, dan zal je snel te weten komen of je stappen om je te laten kennen aan de ander door die ander gewaardeerd en beantwoord worden op een wijze die voor jou toelaat jezelf te geven en te zijn. Te zijn wat je wenst te zijn en juist daarom mogen zijn wie je bent.

Tips voor Dominanten:
– praat veel, open en direct; vraag én geef een “waarom” je iets doet of voelt
– “vertaal” je intuïtie, geef ze woorden!
– geef je sub duidelijkheid over hoe jij hem/haar ziet; vraag ook die duidelijkheid terug

°°°

Alle relaties volgen dit verbindingsproces, of het nu ouder-kind-, vriendschaps- of intieme partnerrelaties betreft. Deze 6 stappen maken daarvan elk een essentieel onderdeel uit.

Elke niet succesvol doorlopen stap maakt dat een volgende stap niet goed aangevat kan worden en minder kans op slagen heeft. Als het misloopt tijdens een bepaalde stap, zal je weer bij een voorgaande moeten beginnen en weer proberen “op te klimmen” (1 -> 6). Fouten maken mag, maar trek er wel conclusies uit, samen!

Voor wie zoekt, is dit een handig pad om te volgen. Voor wie gevonden heeft, is het een checklist om te reflecteren of wat je hebt ook echt is wat je wenst.

Succes!

Sebastianus