Zelfregulering in de commerciële BDSM-sector?

Commerciële BDSM. Geregeld geweld?

Een exploratieve studie naar commerciële BDSM en zelfregulering

‘Wat je niet begrijpt, heb je niet in je macht’
Johann Wolfgang von Goethe – Duits schrijver en dichter (1749 – 1832)

Dit citaat is de rode draad die criminologe Evy Arrazola de Onate hanteert bij het onderzoeken van de mogelijkheden om commerciële BDSM uit het strafrecht te halen en er – in de plaats – een zelfreguleringssysteem te plaatsen. Onderstaand citaat (uit haar Masterproef) en de volledige tekst van haar onderzoek, werden met haar toelating hier gepubliceerd en gratis aangeboden.

Bovenstaand citaat geeft een perfecte omschrijving van hoe het systeem nu werkt. Men gaat zaken bestraffen waar men niets vanaf weet. Het is een mooi gegeven dat de democratie wordt geacht individuen en minderheden te beschermen, maar ook het verenigingsleven en communicatieve activiteiten die grotendeels autonoom van de controle van de overheid gebeuren, moeten worden beschermd (Doyle, 1986). Maar is er wel bescherming? Schrikt men niet juist af door diegene te straffen die niets verkeerd doen? Er is dus nood aan een duidelijke definiëring van BDSM, maar zeker aan een afgrenzing van de BDSM-gemeenschap.

Thomas Weinberg (2006), die eerder onderzoek heeft gedaan naar de BDSM-gemeenschap, kwam tot de conclusie dat er tal van definities bestaan die deze gemeenschap beschrijft als een subcultuur. Andere literatuur maakt een onderscheid tussen mensen met normatieve seksualiteit geïnteresseerd in BDSM-praktijken en diegenen die zich identificeren met BDSM (Newmahr, 2010).

BDSM is dus een veelomvattende gemeenschap en wie heeft hier beter oog op dan deze gemeenschap zelf? Zou het geen oplossing zijn dat regels worden opgesteld vanuit de juiste perceptie en door personen met de juiste gedrevenheid? Dan zal er pas macht zijn. Dan zal er pas controle zijn. Dan zal er pas veiligheid zijn.

De volledige Masterproef kan je opvragen door te mailen naar: stichtinginfobdsm (at) gmail (dot) com

Stichting Info BDSM hoopt dat dit kleinschalig onderzoek aanleiding mag geven tot een ruimer – ook buiten de commerciële BDSM-sector – gevoerd onderzoek. Heel wat BDSM’ers worden nog dagelijks geconfronteerd met de nadelige gevolgen van een onaangepast strafrecht, waardoor zij hun atypische, en nog steeds onvoldoende ge- en herkende seksualiteitsbeleving in “de duisternis” en met angst voor outing noodgedwongen moeten beleven.