BDSM en sociaal stigma en discriminatie

BDSM en sociaal stigma en discriminatie

Een serieus probleem of eigenlijk nauwelijks aan de orde?

Deze thesis is onderdeel van het Marble-programma (MAastricht Research BasedLearning) van de Universiteit Maastricht (Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen) en werd uitgevoerd door Maaike van Dooren.

Dit onderzoek begon met de vraag in hoeverre BDSM’ers in Nederland zich gestigmatiseerd of gediscrimineerd voelen. Na veertien semi-gestructureerde interviews en een online vragenlijst met 381 (geldige) deelnemers, is de conclusie dat er wel degelijk sprake is van het meemaken van stigmatiserende situaties, maar dat de stigmatiserende situaties over het algemeen niet als ernstig worden ervaren. Discriminerende situaties lijken vooral incidenteel voor te komen. Gezien het aantal mensen dat een discriminerende situatie meegemaakt heeft stukken lager ligt dan het aantal mensen dat te maken heeft gehad met onvrijwillig outen, is een andere conclusie dat het bekend worden van iemands BDSM-voorkeur in de meeste gevallen niet leidt tot het meemaken van een discriminerende situatie.

De volledige thesis kan je aanvragen door een mail te sturen naar: stichtinginfobdsm (at) gmail (dot) com