Psychologische karakteristieken van BDSM’ers

Psychological Characteristics of BDSM Practitioners

De Engelstalige versie van de resultaten van dit onderzoek.

Abstract

Introduction
It has been generally thought that the practice of bondage-discipline, dominance-submission, sadism-masochism (BDSM) is in some form associated with psychopathology. However, several more recent studies suggest a relative good psychological health of BDSM practitioners.

Aim
The aim of this study was to compare scores of BDSM practitioners and a control group on various fundamental psychological characteristics.

Methods
For this aim, 902 BDSM and 434 control participants completely filled out online questionnaires. Associations were examined using χ2 tests of independence with φ and Cramer’s V as effect size measures and eta or Pearson’s correlation. Group differences were tested using analysis of covariance, with partial η2 as effect size measure. A priori contrasts were tested using α = 0.01 to correct for multiple testing; for all other tests we used α = 0.05, two tailed.

Main Outcome Measures
The study used Big Five personality dimensions (NEO Five-Factor Inventory), attachment styles (Attachment Styles Questionnaire), rejection sensitivity (Rejection Sensitivity Questionnaire), and subjective well-being (World Health Organization-Five Well-being Index).

Results
The results mostly suggest favorable psychological characteristics of BDSM practitioners compared with the control group; BDSM practitioners were less neurotic, more extraverted, more open to new experiences, more conscientious, less rejection sensitive, had higher subjective well-being, yet were less agreeable. Comparing the four groups, if differences were observed, BDSM scores were generally more favorably for those with a dominant than a submissive role, with least favorable scores for controls.

Conclusion
We conclude that BDSM may be thought of as a recreational leisure, rather than the expression of psychopathological processes.

Wismeijer AAJ and van Assen MALM. Psychological characteristics of BDSM practitioners. J Sex Med

 

Psychologische karakteristieken van beoefenaars van BDSM

De Nederlandstalige (vrije) vertaling van de resultaten van dit onderzoek. Deze versie werd ook integraal opgenomen in het boek ‘BDSM, ik beheers je!’

Abstract

Introductie

Algemeen wordt gedacht dat BDSM-praktijken geassocieerd zijn met psychopathologie. Echter, een aantal meer recente studies suggereren een relatief goede psychische gezondheid van BDSM-beoefenaars.

Doel

Het doel van deze studie was een vergelijking maken tussen scores van BDSM-beoefenaars en een controlegroep op diverse fundamentele psychologische kenmerken.

Methoden

Voor dit doel, vulden 902 BDSM’ers en 434 andere deelnemers volledige online vragenlijsten in. De vergelijkingen werden onderzocht met behulp van X2-onafhankelijkheidstesten met φ en Cramer’s V als effectmaatmetingen en eta of Pearson’s correlatie. De groepsverschillen werden gemeten met behulp van ANCOVA, met gedeeltelijke η2 als effectmaatmeting. A priori verschillen werden gemeten met behulp van α = .01 om te corrigeren voor meervoudige metingen, voor alle andere tests gebruikten we α = .05, two-tailed.

Belangrijkste resultaatsmetingen 

Big Five persoonlijkheidsdimensies (NEO-FFI), hechtingsstijlen (ASQ), afwijzingsgevoeligheid (RSQ), en subjectief welbevinden (WHO-5).

Resultaten

De resultaten suggereren voornamelijk gunstige psychologische kenmerken van BDSM-beoefenaars in vergelijking met de controlegroep. BDSM- beoefenaars waren minder neurotisch, meer extravert, meer open voor nieuwe ervaringen, meer nauwgezet, minder afwijzingsgevoelig, hadden een hoger subjectief welbevinden, doch bleken minder meegaand. Vergelijking van de vier groepen (subs, switchen, doms en controle), indien verschillen werden waargenomen, leverden over het algemeen gunstigere scores op voor mensen met een dominante dan met een onderdanige rol, met minst gunstige scores voor de controlegroep.

Conclusie

We concluderen dat BDSM kan worden gezien als een recreatieve vrijetijdsbesteding, in plaats van de uitdrukking van psychopathologische processen.

Wismeijer AAJ and van Assen MALM. Psychological characteristics of BDSM practitioners. J Sex Med

Je kan de volledige resultaten van dit onderzoek, zowel in het Engels als het Nederlands, opvragen door te mailen naar: stichtinginfobdsm (at) gmail (dot) com Geef aan welke versie je wenst te ontvangen. Je ontvangt een PDF.