Wetenschap & Onderzoek

Hier kan je een overzicht vinden van recent verschenen onderzoek i.v.m. BDSM.

Het eerste onderzoek (2013), uitgevoerd via enkele Nederlandse websites, draagt als titel: ‘Psychological Characteristics of BDSM Practitioners’. Ruim 1300 Nederlanders en Vlamingen namen er aan deel en de resultaten zijn – op zijn zachtst gezegd – opzienbarend.

De orginele Engelstalige tekst van dit onderzoek verscheen in het prestigieuze ‘Journal for Sexual Medicine’, een uitgave van de Amerikaanse International Society for Sexual Medicine. Je kan – gratis – de tekst van het volledige onderzoek in PDF-formaat downloaden.

Stichting Info BDSM heeft in verschillende stadia zijn medewerking verleend aan dit onderzoek, leverde de vertaling aan, en plant ook extra aandacht aan de resultaten van dit onderzoek in haar publicaties met extra commentaren van diverse (niet)-BDSM’ers op deze resultaten.

Het tweede onderzoek (2013) is de Masterproef van psychologe Jantien Seeuws: BDSM in Vlaanderen: meer dan vijftig tinten. Een exploratieve studie naar BDSM in Vlaanderen.

Tot op heden werd in Vlaanderen geen onderzoek gedaan naar de betekenis van BDSM voor de beoefenaars ervan. Er werd geopteerd voor een exploratieve studie om dit complexe fenomeen zo breed mogelijk te verkennen en nieuwe onderzoeksvragen te genereren. Het betreft een kwalitatief onderzoek waarin de subjectieve betekenisverlening van BDSM’ers centraal staat. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Wat betekent BDSM voor de beoefenaars ervan in Vlaanderen?” Zijn zij de perverten waarvoor zij vaak aangezien worden?

Het onderzoeksveld wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken: theoretisch vanuit de psychoanalyse en de categoriale diagnostiek, daarna door verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden te hanteren. Het is gebaseerd op interacties van en met een 140-tal BDSM’ers in Vlaanderen, waarvan 88 respondenten beslisten mee te werken aan de formele dataverzameling in de vorm van focusgroepen en open vragenlijsten.

BDSM is meer dan de clichébeelden in allerlei series, films en boeken als Vijftig tinten grijs. Hoewel de verzamelnaam verwijst naar de aspecten bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme, omvat BDSM een breed spectrum aan activiteiten en vormen van interpersoonlijke (liefdes)relaties en alternatieve seksualiteitsbeleving. Beoefenaars situeren zich daarbij op een continuüm van kinky seks over lidmaatschap van een vereniging tot een 24/7-levensstijl. BDSM wordt door hen ervaren als een inherent deel van hun identiteit. Meer dan de helft van de respondenten ziet het zelfs als een geaardheid. Niettegenstaande BDSM geen perversie impliceert, blijft het onbespreekbaar, zelfs in de hulpverlening. Hoewel de respondenten aangeven dat BDSM hun leven verrijkt, wordt het anno 2013 nog steeds ten onrechte beschimpt, juridisch afgestraft en gepathologiseerd.

Het derde onderzoek (2014) werd, in opdracht van de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie, uitgevoerd door Bureau Ateno. Naar aanleiding van een concrete casus werd besloten onderzoek te doen naar eventuele misstanden in de wereld van BDSM. Daarbij werd samenwerking gezocht met onderzoekers in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook Stichting Info BDSM verleende zijn medewerking aan dit onderzoek.

Er werden 5 onderzoeksthema’s beschreven in dit rapport:

1. Aard en omvang van BDSM-beoefening in Nederland.
2. Omvang, aard en gevolgen van BDSM-misstanden in Nederland en de betrokkenheid van jonge en/of kwetsbare personen daarbij.
3. Strafrechtelijk kader rond BDSM in Nederland en in buurlanden.
4. Beschikbare nazorg bij BDSM-misstanden in Nederland en in buurlanden

5. Functioneren Nederlandse stelsel rond aanpak van BDSM-misstanden

Het vierde onderzoek (2015) is de Masterproef van criminologe Evy Arrazola de Onate. Zij deed een exploratief onderzoek naar de commerciële BDSM-sector en de mogelijkheden om deze uit het Belgische Strafrecht te halen door er een zelfreguleringssysteem voor in de plaats te stellen. Zij bevroeg daarvoor een aantal respondenten uit deze sector middels diepte-interviews en bracht voor- en nadelen van een dergelijk systeem in kaart. Een lastige opdracht, moedig en baanbrekend!

Stichting Info BDSM ondersteunde dit onderzoek en trachtte meer respondenten te bereiken zodat Evy’s onderzoek ruimer gedragen werd.

Het vijfde onderzoek (2014) is de thesis van Maaike van Dooren. Dit onderzoek is onderdeel van het Marble-programma (MAastricht Research BasedLearning) van de Universiteit Maastricht (Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen).

Dit onderzoek begon met de vraag in hoeverre BDSM’ers in Nederland zich gestigmatiseerd of gediscrimineerd voelen. Na veertien semi-gestructureerde interviews en een online vragenlijst met 381 (geldige) deelnemers, is de conclusie dat er wel degelijk sprake is van het meemaken van stigmatiserende situaties, maar dat de stigmatiserende situaties over het algemeen niet als ernstig worden ervaren. Discriminerende situaties lijken vooral incidenteel voor te komen. Gezien het aantal mensen dat een discriminerende situatie meegemaakt heeft stukken lager ligt dan het aantal mensen dat te maken heeft gehad met onvrijwillig outen, is een andere conclusie dat het bekend worden van iemands BDSM-voorkeur in de meeste gevallen niet leidt tot het meemaken van een discriminerende situatie.

Wil je graag de volledige onderzoeksresultaten lezen? Klik dan op de subrubrieken. Je wordt dan naar de detailpagina per onderzoek geleid. De volledige teksten van de onderzoeken zijn gratis opvraagbaar! Daarvoor volstaat een mailtje naar: stichtinginfobdsm (at) gmail (dot) com