BDSM, ik beheers je! (rec)

Met “BDSM ik beheers je!” schreef auteur Sebastianus de opvolger op zijn eerste boek, “Ik wil je beheersen!”. Het is een boek met vele ladingen: het waarom van bepaald gedrag, van behoeften en verlangens, veel ervaringsverhalen, verdieping van enkele bijzondere BDSM-topics en ook 2 uitvoerige hoofdstukken over onderzoeken naar BDSM in Nederland en Vlaanderen.

Het eerste hoofdstuk zal zeker veel mensen aanspreken: je zit in een BDSM-loze relatie en je hebt het daar lastig mee. Welke opties heb je dan? Welke keuzes kan je dan maken? Wat zijn daarvan de voor- en de nadelen? Aangevuld met verhalen van mensen die een bepaalde keuze gemaakt hebben.

Het tweede hoofdstuk gaat over BDSM-mentoring en hoe daar tegenaan gekeken wordt. Met oa de resultaten van een Amerikaans congres ter zake.

Dan 2 hoofdstukken die gaan over gedrag van mensen, over hoe je dat kan interpreteren en conclusies mee trekken; en vervolgens over mannelijke en vrouwelijke fantasieën, en waar ze vandaan komen en hoe ze omgezet kunnen worden in de praktijk.

De 2 wetenschappelijke onderzoeken diepen de psychologie en de beleving uit van mensen die BDSM in de praktijk omgezet hebben. Stevige kost voor de liefhebbers, maar anderzijds ook interessant omdat er zo weinig degelijk onderzoek geleverd wordt, én omdat de conclusies toch wel verbazingwekkend zijn.

Het boek barst van de informatie, maar ook van de verhalen van mensen zoals jij en ik en dat maakt dit boek tot een levendig en boeiend geheel. 35 mensen schreven of werkten eraan mee waardoor het een warm aan te bevelen lees- en doe-boek is geworden.

—–

Toegankelijk naslagwerk (beoordeling: ♥♥♥♥)

Dit boek is in zeven delen onderverdeeld, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

1. Je zit in een BDSM-loze relatie. Je hebt het daar lastig mee. Wat nu?
“Moet ik het negeren of moet ik er wat mee? En zo ja, met mijn partner of zonder?”
Er worden diverse opties gegeven, met voorbeelden, tips en getuigenissen.

2. BDSM-mentoring
Een mentor is een ervaren BDSM-er die er is om je te begeleiden op je BDSM-reis.
Een FAQ-lijst met antwoorden (ontstaan op een conferentie in Amerika) en de visie van Stichting Info BDSM op mentoring. Ook krijg je voorbeelden van mentoring door geplaatste mailwisselingen tussen mentor en mentee.
En wat ik erg leuk vond om te lezen: de mailwisseling die er plaatsvond tussen Sebastianus en Renee van Amstel, voor zijn Floor-boeken.

3. BDSM, een uitdaging om te zien, leren, begrijpen en handelen
Hoofdstuk gewijd aan het leren makkelijker je weg te vinden in de wondere wereld van BDSM; een Dom(inant) of een sub herkennen, de begrippen Domspace en subdrop, elkaars wensen in kaart brengen…

4. Een waaier van fantasieën en verlangens – wat zijn ze en hoe gaan we ermee om?
Hoe je fantasieën beter te leren begrijpen. Een top 10 van vrouwelijke en mannelijke fantasieën wordt vertaald naar BDSM fantasieën, er wordt een artikel over “Vijftig tinten grijs” aangehaald en er worden extremere dingen als Rape play en Mind play behandeld en aangevuld met ervaringsverhalen.

5. Psychologische karakteristieken van BDSM-beoefenaars (wetenschappelijk onderzoek)
De vertaling van een Engelstalig onderzoeksrapport, aangevuld met getuigenissen en commentaar op het onderzoek door de auteur.

6. BDSM in Vlaanderen: meer dan 50 tinten (exploratieve studie)
Masterproef van een Klinische Psychologie studente, ook weer aangevuld met commentaar van de auteur.

7. Hoe mensen BDSM beleven – getuigenissen
Enkele getuigenissen van mensen “die, geconfronteerd met hun BDSM-gevoelens, naar hun weg gezocht hebben. De weg naar de beleving, die sommigen gevonden hebben, anderen nog volop aan het zoeken zijn.”

“BDSM, ik beheers je!” is wat zwaardere kost dan zijn voorganger “Ik wil je beheersen!” doordat er nog dieper op allerlei aspecten ingegaan wordt en er veel wetenschappelijke onderzoeksresultaten behandeld worden. Maar je kunt uit dit zeer informatieve naslagwerk halen wat voor jou interessant is, door de vele voorbeelden en tips zal er voor iedere lezer wel iets naar zijn/haar gading terug te vinden zijn.
En door de warme schrijfstijl van Sebastianus, de toelichting die hij op de droge stukken geeft en de vele getuigenissen die door het hele boek verspreid staan is het toch een zeer toegankelijk en levendig boek geworden.
Wat weer als rode draad door het boek heen loopt is dat je vooral moet blijven communiceren met je (BDSM-)partner en dat wederzijds respect en vertrouwen onlosmakelijk verbonden zijn met BDSM.
En wat duidelijk is na het lezen van dit boek: BDSM-ers zijn mensen zoals jij en ik, ook met onzekerheden en verlangens. Ik heb bewondering voor de mensen die hun verhaal gedeeld hebben. Met “BDSM, ik beheers je!” hebben de auteur en de 35 mensen die er verder aan meegewerkt hebben ongetwijfeld weer een bijdrage geleverd aan het wegnemen van vooroordelen en aan “Breder Denken over Seks en Macht”.

Van: PCOS_mama @ outlook.com | Datum: 10/11/2014 19:48