Seks, Genot & Grenzen

Een serie boeken voor (s)eksperimenteerders

Onder deze titel verscheen een reeks grensverkennende boeken op het raakvlak van erotiek en seksualiteit waar vaak schroom en soms ook angst bij komen kijken. Op één titel na werden alle andere herwerkt, geactualiseerd en opgenomen in BDSM – Technieken & Achtergronden (zie onder voor meer details)

Oorspronkelijke algemene intro tot deze reeks

Iedereen heeft seks. We leven in een geseksualiseerde wereld. Seks verkoopt! We gaan steeds ruimer denken over seks. De toegang tot seksuele beelden, verhalen en informatie is nooit zo groot geweest. Talloze hulpverleners en welzijnsorganisaties hebben zich gespecialiseerd in deskundige voorlichting, opvang en therapie.

En toch blijkt én blijft seks één van de grootste uitdagingen binnen menselijke relaties. Seks is een lastig onderwerp om over te praten en al zeker als de verlangens en behoeften een beetje buiten het “normale” liggen. Vaak ontbreekt het aan precieze en objectieve informatie; aan durf om er over te praten; belemmeren aannames, vooroordelen en taboes het open communiceren tussen sekspartners.
Onbeantwoorde seksuele voorkeuren frustreren, stigmatiseren en doen soms mensen vervreemden van zichzelf en mekaar. Het internet staat bol van films en foto’s en laten ons een wereld zien die er wel is, maar waar niets is wat het lijkt.

Deze serie wordt uitgegeven om objectieve en zinnige informatie over het wat en hoe aan te bieden. We willen bijdragen tot het meer bespreekbaar maken van bepaalde grensverleggende seksuele handelingen. Met degelijke informatie, adviezen van deskundigen en ervaringen van mensen die ze beleven. Hierdoor begeven we ons op wat op seksueel-erotisch vlak doorgaans als decadent, pervers of soms zelfs pathologisch wordt beschouwd in onze Westerse cultuur met zijn dito normen en waarden. Veel van de behandelde onderwerpen hebben connotaties met angstgevoelens en de vreemde dualiteit als angst en genot samengaan.

Handelingen die tegen de wet indruisen komen niet aan bod, hoewel we wel beseffen dat die scheidslijn soms erg dun is. In onze boeken gaan we ervan uit dat de handelingen die beschreven worden uitgevoerd worden tussen personen die door de wet als meerderjarig en handelingsbekwaam beschouwd worden, dat er sprake is van volledige vrijwilligheid tussen de deelnemende partners en dat de toepassing van de beschreven handelingen geen enkele schade – lichamelijk en/of psychisch – mag veroorzaken aan derden die niet hun formele toestemming gegeven hebben tot het zien, het beluisteren of bijwonen van beschreven handelingen.

De keuze aan onderwerpen is subjectief; wat voor de één grensverleggend is, is voor de ander heel normaal. We spreken ons niet uit of een taboe er één hoort te zijn of niet. We proberen bij te dragen tot goede, eenvoudige, zo objectief mogelijke informatie over wat het is, wat de risico’s zijn – vooral dan op medisch en psychologisch vlak – en hoe je die risico’s tot een minimum kan proberen te beperken.

Tot slot, met deze boeken willen we mensen aanzetten tot het praten over en beter bespreekbaar maken van wensen en verlangens. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het gesprek erover vaak al heel wat problemen kan voorkomen, dat het mensen meer duidelijkheid biedt en relatievoeren eerlijker kan maken.

Het feit dat deze boekenreeks (mede) onder redactie staat van Stichting Info BDSM wil geenszins zeggen dat alle besproken handelingen binnen de context van BDSM-beleving zouden vallen. We behandelen de onderwerpen vanuit een pan-seksuele invalshoek. Wat we wel doen is, daar waar relevant geacht, een afzonderlijke paragraaf besteden aan de beleving van die handeling binnen de context van een BDSM-relatie.

De redactie
Deze werd per boek samengesteld en bestond telkens uit een aantal professionele en ervaringsdeskundigen.

Bestellen kan je niet via deze website. We verwijzen je door naar shops van derden. Klik daarvoor op de links hieronder. Je vindt er een beschrijving van de inhoud en soms ook boekbesprekingen.