september 2021

Wanneer ben ik een goede Dominant?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Het antwoord kan vrij eenvoudig geformuleerd worden: “Je bent een goede Dominant als je sub tevreden is met jou en jij tevreden bent met je sub.” Maar dat is toch wat kort door de bocht. Immers, wat is tevreden? Is dat 100% of is 75% ook al tevreden? Bestaat die 100% wel? Tot hoe laag mag het percentage dalen om nog van “tevreden zijn” te kunnen spreken? En wat met de tevredenheid van andere belanghebbenden? Zo eenvoudig ligt het blijkbaar toch niet.

Reden genoeg om eens te proberen te inventariseren waaraan een goede Dominant moet voldoen.
We puurden – uit talloze gesprekken de volgende “eisen”: Open communicatie – Walk your talk – Vrijwilligheid is heilig.

 • Ik ben wie ik ben en heb geen verborgen agenda’s. Ik verberg niets voor alle rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkenen in mijn BDSM-beleving waardoor zij schade zouden kunnen lopen.
 • Ik heb eerlijk besproken wat ik uit mijn Dominantie wil halen. Als bepaalde wensen veranderen, dan bespreek ik dat vooraf en ik ben ook bereid daarover compromissen te sluiten.
 • Ik heb uitvoerig gevraagd wat de wensen van mijn sub zijn en ik evalueer dat ook zeer regelmatig. Ik heb ook naar haar/zijn eventuele vorige ervaringen gevraagd en wat daar goed of slecht aan was.
 • Ik heb een zeer goed inzicht in onze beider wensen, heb daar een duidelijke inventaris van gemaakt en ik respecteer de afgesproken grenzen. Als ik grenzen wil verleggen, dan doe ik dat voorzichtig en ik neem ook mijn verantwoordelijkheid als eens iets misloopt.
 • Ik sta open voor kritiek en ben bereid te werken aan mijn mindere eigenschappen en moeilijk te aanvaarden wensen. Ik durf ook toe te geven dat ik het niet weet of kan.
 • Desgevraagd vertel ik over mislukkingen of zaken die in het verleden misgelopen zijn. Nieuwe subs mogen gerust contact opnemen met vorige subs.
 • Ik ben steeds aanspreekbaar voor mijn sub, ook al wonen we niet samen. Ik weet dat aftercare essentieel is.
 • Ik besef dat vertrouwen een tweewegszaak is. Ik geef en wek vertrouwen en hoop daar vertrouwen voor terug te krijgen. Ik besef dat vertrouwen ook een zaak is die constant bewaakt moet worden.
 • Ik respecteer mijn sub, zoals ik ook verwacht dat mijn sub mij respecteert. Zaken die dat respect doen wankelen zijn mijn prioriteit.
 • Ik draag de hoogste zorg voor veiligheid, hygiëne en “vakmanschap”. Ik lees me in, informeer me, en leer desnoods hoe het moet. Ik “speel” niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Ik evalueer ook mezelf en de relatie, en handel daar consequent naar.

We hebben dit bekeken vanuit het standpunt van Dominanten, maar je kan het ook gewoon omdraaien en je de vraag stellen: “Hoe goed is mijn Dominant voor mij?” Ook daarvoor kan deze blog dienstig zijn.

Wie graag wil lezen wat het je kan opleveren om aan deze “eisen” te voldoen, verwijzen we door naar de volgende blog:
“Onderdanigheid is een kostbaar geschenk” van donderdag 15 augustus 2013. Je kan hem vinden via onderstaande link (scroll helemaal naar beneden aldaar): blog augustus 2013

Sebastianus

Trefwoorden: open communicatie – walk your talk – vrijwilligheid