december 2020

Zijn BDSM’ers beter gewapend tegen een pandemie?

Het Corona- of COVID-19-virus woedt nog in alle hevigheid verder en het ziet ernaar uit dat we morgen nog niet meteen een vaccin toegediend gaan krijgen (als je daar voor kiest natuurlijk). Er valt nog zo immens veel te onderzoeken over de gevolgen van deze wereldwijde tragedie. De kans dat in die onderzoeken ook specifiek naar de effecten van dit virus op de populatie van BDSM’ers zal gekeken worden is bitter klein.  Maar laat ik eens een stoutmoedige inschatting maken: dat effect is kleiner dan op de rest van de populatie!

Waarom denk ik dat?

Ik denk dat er een heleboel redenen zijn en ik som er enkele op. De volgorde is lukraak gekozen; de redenen niet.

  • BDSM’ers hebben meer virtuele seks.

Ze doen het vaak stiekem omdat ze niet willen dat het bekend worden van hun geaardheid negatieve gevolgen zou hebben op hun bestaande (vanilla-)relatie, of op hun rol als ouder. Dat ze zich moeten verantwoorden naar hun kinderen, hun familie- en vriendschapsrelaties, hun werk- of vrijetijdsbesteding. De kans op besmetting via deze weg is gelijk aan nul.

  • BDSM’ers zijn zich bewuster van gezondheidsrisico’s.

Omdat ze vooraf over het beleven van hun behoeften nadenken, zorgvuldiger een partner kiezen en beseffen dat goede communicatie tussen spelpartners een absolute must is. Zij weten dat verzwegen ziektes of lichamelijke klachten, of onzorgvuldige bescherming van zichzelf of hun partner, hun tol zullen eisen wanneer er vooraf geen maatregelen genomen of afspraken gemaakt werden. Bewuster zijn van gezondheidsrisico’s maakt dat je meer en betere veiligheden inbouwt.

  • BDSM’ers dragen respect en vertrouwen hoog in het vaandel.

Zij weten dat respect essentieel is binnen een BDSM-spel of –relatie om ervoor te zorgen dat beide partners het fijn kunnen (blijven) hebben.  Het woord ‘respect’ betekent immers omzien naar, en vandaar rekening houden met.

En dat vertrouwen daarmee hand in hand gaat. Het woord ‘vertrouwen’ staat voor de bereidheid van een persoon om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon. Ook voor het geloof dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan. En voor de verwachting dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt. Respect hebben en vertrouwen bewaken maken dat BDMS’ers meer gewend zijn met het handhaven en naleven van regels.

  • BDSM’ers weten dat vrijwilligheid en verantwoordelijkheid mee dé essentie uitmaken van het succes van hun beleving.

Zij weten dat de vrijwilligheid om zich aan de afgesproken regels te houden essentieel is voor het welslagen van een BDSM-sessie. Ze zijn zich bewust van de – mogelijk desastreuze – gevolgen als er een loopje genomen wordt met de verantwoordelijkheid van elke deelnemer aan het spel.

Of mijn inschatting correct is? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen. Ik weet wel dat de BDSM’ers in mijn persoonlijke omgeving zich wel degelijk aan de Corona-regels houden en zich daarmee heel wat geluk en genot ontzegd hebben in dit al zo lastige jaar.

Ik wil dit blogjaar afsluiten met hoop! Dat BDSM’ers in de loop van 2021 terug vrijelijk en veilig hun geaardheid mogen beleven! En ook met respect voor diegenen die zich aan de regels gehouden hebben!

Voor Stichting Info BDSM

Sebastianus

Trefwoorden: corona – pandemie – regels – BDSM