november 2016

Hier moeten we wat mee! – donderdag 3 november 2016

Wanneer mensen ontdekken dat ze BDSM-behoeften hebben, dan gaan ze een niet eenvoudige weg op. Talloze vragen stellen zich waar ze – meestal alleen – een antwoord op moeten vinden.
– Ben ik wel normaal om deze wensen te voelen?
– Wat zullen mensen van me denken als ze dit te weten komen?
– Hoe gaat mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden, mijn werkomgeving, enz. erop reageren als ze dit ooit te weten komen?
– Hoe hou ik dit geheim voor iedereen?
– Hoe zet ik veilig verdere stappen om mijn ontdekking te gaan beleven?
– Waar moet ik gaan zoeken? Wie moet ik zoeken? Wat moet ik dan proberen te weten te komen?
En dat zijn maar enkele van de veel voorkomende vragen.
Sommigen komen in onze mailbox terecht en die adviseren we zo goed als mogelijk, maar alleswetend zijn we natuurlijk niet. Regelmatig adviseren we mensen professionele hulp en advies te gaan zoeken. Professionals die hun vragen en problemen vanuit hun deskundigheid en met hun arsenaal aan kennis en remedies kunnen oplossen. Zo heb je een nog groter arsenaal van vragen die je beter aan de “juiste” hulp- en zorgverlener kan stellen:- Ik heb diabetes, of hartklachten, of epilepsie. Mag ik aan BDSM doen?
– Sinds mijn laatste spel zit ik in een diepe depressie en ik weet niet meer wat te doen?
– Ik probeer het mijn partner te vertellen, maar ik weet niet hoe eraan te beginnen?
– Mijn partner wil of kan niet met mij mee. Welke opties heb ik nu nog?
– Ik ben mijn relatie ontgroeid sinds ik ervaren heb wat BDSM met mij doet. Wat nu?
– Wat als mijn kinderen dit ontdekken? Wat vertel ik hen dan?
– Ik heb lichamelijke klachten sinds mijn laatste sessie. Kan ik dat voorkomen? Heeft u iets waarmee dit opgelost kan worden?
– Ik wil graag gefist worden, maar is dat wel verstandig? Wat zijn de risico’s?
– Ik wil dat alles veilig en hygiënisch blijft, maar waar moet ik dan op letten? Wat mag? Wat niet?
En dat zijn maar enkele vragen van de nog veel meer voorkomende vragen.
Sommige mensen stappen spontaan naar hun huisarts, of een psycholoog, of een spoeddienst. Anderen hebben een doorverwijzing nodig naar een medisch of psychologisch specialist. Met sommige mensen bespreken we waar ze eventueel terecht kunnen en hoe ze dit bespreekbaar moeten maken om verder geholpen te kunnen worden.Sommige mensen durven die stap nooit te zetten. Bang om voor gek aanzien te worden, be- en veroordeeld te worden, of dat hun omgeving er van op de hoogte zal geraken, of dat ze hun kinderen gaan kwijtraken, hun job verliezen, … Heel soms – en helaas moeten we dat ook zeer regelmatig vaststellen – zetten mensen wél die stap en … stellen dan vast dat ZIJ de hulp- of zorgverlener moeten gaan uitleggen wat BDSM eigenlijk inhoudt, of krijgen ze vragen als: “Is uw partner gewelddadig? U bent niet van de trap gevallen, maar wat is er dan wel gebeurd? Wat is er in uw jeugd gebeurd dat u dit gedrag vertoont? “ Of krijgen reacties als: “Ik ga u moeten doorverwijzen want dat is niet mijn expertise. Daar kunnen we binnen dit tijdsbestek niet dieper op ingaan. Zullen we volgende maal over andere dingen praten?”Je hoeft geen genie te zijn om te beseffen wat dergelijke reacties met deze mensen doet. “Zie je wel dat ik abnormaal ben. Men begrijpt me niet. Men kan me niet helpen. Ik heb alle moed verzameld om naar hier te komen en dan krijg ik dit…!”
Het groeiproces waar ze middenin zaten, het begin van begrip en aanvaarding van zichzelf, het enthousiasme waarmee ze aan hun ontdekkingstocht bezig waren, de verwachtingen die ze hadden … allemaal “vakkundig” de grond in geboord en op de koop toe hebben ze geen antwoorden op de vragen waarmee ze zitten.Keer op keer op keer krijgen we deze ervaringen te horen en te lezen … en we denken, verdomme, hoe kunnen we dit veranderen?! Hoe kunnen we hulp- en zorgverleners duidelijk maken dat BDSM’ers niet a priori als ziek en gek worden bestempeld? Daar gaan we verder over nadenken. Hier moeten we wat mee!

Sebastianus

PS: Mensen die zich hierin herkennen, of net andere ervaringen hebben, kunnen ons altijd mailen op het gekende adres.

NASCHRIFT:

Ja, we moesten er wat mee … en dat deden we ook. In 2020 verscheen het boek “BDSM in de/jouw praktijk”, een meer wetenschappelijk boek voor alle zorg- en dienstverleners die in aanraking komen met patiënten/cliënten met een BDSM-voorkeur. Wil je meer over dit boek weten, klink dan: HIER

Trefwoorden: outing – stap naar hulpverleners – boek BDSM in de/jouw praktijk