april 2016

De grootte van de penis: enkele mythes opgehelderd – vrijdag 29 april 2016

Hoe groter de penis, hoe beter de seks: tenminste dat is wat veel mannen en vrouwen beweren. We kunnen het gerust mythe nr. 1 noemen omdat dit bij veel mannen een grote zorg is. Als men de eigen penis vergelijkt met de exemplaren van anderen, bijv. in een gemeenschappelijke douche of wat je kan zien in pornofilms, komt men al snel tot de conclusie dat het eigen exemplaar “niet goed genoeg” of “te krom”, “te dun”, “te kort” of “te lang” is.

Penissen en testikels komen voor in allerhande maten en vormen. Penissen lijken sterk verschillend qua grootte wanneer ze in slappe toestand zijn, maar eens in erectie is het formaat veeleer vergelijkbaar.

Aangezien de meeste mannen mekaars penis niet zien in erectie, buiten dan de penissen in pornofilms bij acteurs die geselecteerd zijn op de grootte van hun penis, en waarbij alle trucjes uit de filmdoos worden toegepast om ze groter te doen lijken, beschikt men meestal niet over een realistisch vergelijkingspunt. Geen wonder dat men het eigen exemplaar al snel ontoereikend vindt.

De grootte van de penis heeft niets te maken met het eigen genot en heeft eveneens weinig of geen effect op het genot van de partner. Tenzij dan voor vrouwen die meer opgewonden worden bij het zien van een grotere penis, maar dat is zeker niet universeel.

In termen van vaginale gemeenschap speelt de penisgrootte weinig rol omdat slechts het buitenste derde van de vagina voorzien is van zenuwuiteinden (en dus ontoereikend is om iets als “groot” of “klein” te kunnen inschatten) en omdat de clitoris nog steeds het belangrijkste orgaan is voor het genot bij de vrouw.

Bij anale seks is een kleinere penis eerder een voordeel omdat het rectum veel minder elastisch is dan de vagina. Maar ook bij vaginale seks kan een te groot “apparaat” soms meer hinderlijk zijn dan een voordeel. In zeer uitzonderlijke gevallen is zelfs een penisverkleining aan de orde.

En laten we meteen ook een andere mythe wat objectiveren die hier bij aansluit: “bepaalde mensenrassen hebben veel grotere penissen dan andere”. Onderstaande tabel met gegevens over de gemiddelde lengte van penissen in centimeters maakt brandhout van deze hardnekkige vooraanname.

Qua gemiddelde lengte is er een maximaal verschil van 1,85 cm tussen de rassen met de kleinste en grootste penis. En tussen de globale gemiddelde lengte en de grootste zit een verschil van 1,04 cm. Een “slimme” vagina die deze verschillen opmerkt;-)

Sebastianus

Trefwoorden: penisgrootte – mythes – gemiddelde afmeting 

—–

Is BDSM eng? – woensdag 6 april 2016

Nee, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Integendeel! BDSM-beleving kan prachtig zijn. Op internet, blogs, fora en in films en boeken vind je veel mooie getuigenissen van onderdanige mensen die neerschrijven wat er voor hen zo prachtig is aan het samen spelen. BDSM is het omzetten van je erotisch-seksuele dromen, hoop en verwachtingen naar een gespeelde werkelijkheid. Verstandig omgaan met je perversies kan een ongelofelijke band scheppen tussen mensen. Je geeft je totaal bloot – lichamelijk, maar ook en vooral geestelijk – aan een ander mens en wat je bekomt is een intense bevrediging voor beiden.

Een kwetsbare, aanbiedende en vrijwillige opstelling als sub maakt dat de juiste Dominant in een gevende, zorgdragende en vervullende modus gaat. Ook dat respect voor de sub, het wow-gevoel van de Dominant, het verantwoordelijkheidsgevoel om het voor de ander proberen perfect te doen, vind je heel vaak terug in verhalen. Dat evenwicht zoeken, vinden en bewaren is wat voor velen maakt dat ze volledige bevrediging vinden in het samenspel. Dat ze in het spel helemaal zichzelf kunnen en mogen zijn. De totale aanvaarding van je diepste ik.

En of je nu de huis-, tuin- of keukenversie van BDSM speelt of de meer extremere kantjes opzoekt, dat maakt geen verschil. Zolang je dat evenwicht, de gelijkwaardigheid en complementariteit maar nastreeft kan BDSM de hemel op aarde zijn.

Maar als er een hemel is, moet er ook een hel zijn. De ene kan niet zonder de ander. Om de hemel te bereiken zal je zorgvuldig moeten uitkijken naar de wegen die naar de hel leiden. BDSM toont immers vaak ook zijn hellekant. Maar dat maakt niet dat BDSM a priori gevaarlijk of slecht hoeft te zijn.

Net zoals er denkbeeldige wegwijzers naar de hemel bestaan, zo ook bestaan er wegwijzers naar de hel. Het is dus een kwestie van de wegwijzers te zien en ze goed te interpreteren. Je hebt de wegwijzers die naar jezelf verwijzen: Wie ben ik?, Wat wil ik?, Welke weg is de weg die ik wil volgen? Je hebt de wegwijzers naar de ander: Wie is die ander? Wat wil die? Welke weg wil die volgen? En je hebt de gezamenlijk wegwijzers: Wie kunnen we voor mekaar zijn? Wat willen we samen? Welke weg gaan we samen volgen?

De wegwijzers zijn er! Daarvan getuigen de talloze verhalen van mensen die vonden wat ze zochten en … van die die niet vonden wat ze zochten. Je hoeft alleen goed te leren kijken en er, nog beter, heel veel samen over te praten. BDSM is en blijft een spel met spelregels, net zoals elke interactie tussen mensen zijn spelregels heeft. Worden de spelregels overschreden dan dreigt er chaos, frustratie en beschadiging.

Nee, BDSM is niet eng, zolang je maar samen de spelregels bepaalt en volgt. Zolang er respect voor elkaar en vertrouwen in mekaar is, ligt de weg naar de hemel open voor iedereen die hem wenst te bewandelen.

Sebastianus

Trefwoorden: dualiteit van BDSM – spelregels – respect – vertrouwen