januari 2015

Steunen kan! – donderdag 15 januari 2015

De laatste tijd krijgen we geregeld de vraag: “Hoe kunnen we jullie vrijwilligerswerking steunen?”

Ja, die mogelijkheden zijn er, hoewel onze anonieme opstelling dat niet zo eenvoudig maakt. Maar onze anonimiteit is juist onze kracht omdat we daardoor een erg lage drempel creëren voor mensen die met vragen zitten en naar een klankbord zoeken. Onze anonimiteit vormt ook de beste garantie voor hun anonimiteit.

  • Een 1ste mogelijkheid

Sinds kort nodigen we “ambassadeurs” uit.

Stichting Info BDSM heeft een account op Twitter en op Facebook. Beide links zie je op onze homepagina onderaan staan.

Voor ons als Stichting zijn deze ambassadeurs enorm belangrijk omdat ze mee helpen onze boodschap en informatie (via Twitter en Facebook) uit te dragen en door hun inspanningen onze werking weer onder de aandacht brengen van meer mensen. Meer handen maken dat werk aanzienlijk lichter!

  • Een 2de mogelijkheid

Onze vrijwilligerswerking wordt deels gesponsord (beheer en onderhoud website, telefoon- en verplaatsingsonkosten, kosten facturatie, boekhouding, administratie,…) maar we willen voor “geld” graag altijd iets terugdoen of -leveren. We wensen niet de indruk te doen ontstaan dat we op geld zitten te azen. Ons werk drijft op passie en overtuiging, maar het kost uiteindelijk ook jaarlijks een bom geld…

Je kan onze werking steunen door het aankopen van onze boeken. Je kan ze HIER vinden. Je kunt boeken voor jezelf aankopen, maar ook schenken aan derden. Dit is de meest directe steun omdat een groot deel van die inkomsten weer naar de kosten van de Stichting gaat.

Een aantal mensen vinden aankopen doen via onze website lastig omdat je je dient te registreren met je persoonlijke gegevens, een PayPal-account aan te maken of een overschrijving te doen naar een bankrekening. Dat begrijpen we uiteraard, maar we wensen wel te benadrukken dat de webbeheerder zich wettelijk aan de Europese privacywetgeving dient te houden. (deze bestelmogelijkheid is inmiddels verwijderd om te kunnen voldoen aan de Europese Privacy wetgeving).

Wil je dit liever niet, dan kan je natuurlijk onze boeken aankopen via een “algemene” boekshops zoals bv. bol.com en enkele tientallen andere. De return voor de Stichting betreft dan maar enkele luttele euro’s, maar wie via deze weg boeken aankoopt wordt dan weer beschermd door de privacy-maatregelen van die boekshops. Wij weten nooit wie wat gekocht heeft; die info blijft bij de boekverkoper.

  • Een 3de mogelijkheid is onze werking steunen door een schenking.

Het rekeningnummer hiervoor is IBAN: BE83 9731 3970 7215 – BIC-code: ARSPBE22 – ten name van TRISKELEON BV – met vermelding van: STEUN STICHTING

  • Een 4de mogelijkheid voor steun is het plaatsen van recensies van onze boeken op bol.com en dergelijke.

Zie bijv.:

http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/s.sebastianus/N/8299+8293/Nty/1/search/true/searchType/qck/sc/books_nl/index.html?_requestid=15126

En we staan ook nog op een heleboel andere boekensites. Goeie recensies zwengelen de verkoop aan, dus ook dat helpt weer.

  • Een 5de mogelijkheid is meewerken aan onze doelstellingen door mee te schrijven aan onze boeken en brochures, artikels of blogs aan te leveren, opbouwende kritieken te geven, door te linken naar onze website, of op een of andere wijze bij te dragen tot de verspreiding van de aangeboden informatie.

We hopen hiermee enkele mogelijkheden gegeven te hebben waarmee je onze werking een zetje geeft.

We danken jullie voor elke steun die jullie ons willen geven, maar uiteindelijk steun je ons het meest door wat goeds voor jezelf te doen met de info en adviezen die we je aanreiken. We hopen vooral dat jij er beter van wordt!

Het team van Stichting Info BDSM

Trefwoorden: vrijwilligerswerk – Stichting Info BDSM – steunen

—–

En het werden er 4 … 4 kaarsjes, voor elk werkjaar 1 dinsdag 13 januari 2015

2014 was een erg druk jaar voor alle leden van het team Stichting Info BDSM.

In 2014 hadden we soms korte, maar vaker langdurige, gesprekken met 71 mensen. Wat maakt dat we sinds het ontstaan van de Stichting met 176 mensen over BDSM en hun vragen over of positionering in hun leven hebben gepraat. We merkten dat de contacten ook steeds over een “breder” onderwerpenveld gingen. Daar waar de vorige jaren de vragen veel “enger” over BDSM gingen, werden nu ook gesprekken gevoerd over o.a. ageplay, luierfetisjme, transgenderisme, enz. Het aantal “medische “vragen steeg evenredig.

Ons eerste boek “Ik wil je beheersen!” kreeg zijn opvolger, “BDSM, ik beheers je!”. Aanvankelijk verscheen dit boek in hoofdstukken die afzonderlijk konden gedownload worden vanop onze website.  Dat werd ook 555 x gedaan en toen brachten we het – licht herwerkte – totaalboek uit: zowel verkrijgbaar als PDF op onze website, en daarna als Epub-uitgave bij “Brave New Books”. Aan dit tweede boek werkten 35 mensen mee die elk vanuit hun eigen ervaringen anderen lieten delen in wat ze zochten en gevonden hadden. Dat maakt van dit boek een uniek document!

Het eerste boek had een jaar schrijfwerk gekost; zijn opvolger vergde 14 maanden. Boeken (samen met anderen) schrijven blijft een behoorlijke klus!
De eerste titel verwees naar het onder de knie krijgen van het fenomeen BDSM, de gevoels- en belevingswereld die daarbij hoort, de twijfels, de (h)erkenning en de ontwikkeling die daaruit voortvloeide. De tweede titel gaat verder daar waar de eerste ophield. Dit boek bevat opnieuw een mix van wetenswaardigheden, belevingen, raadgevingen waar anderen wat mee aankunnen, én wat nieuw is … het bevat ook becommentarieerde wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Eindelijk kwamen er in 2013 enkele zeer opzienbarende en baanbrekende rapporten vrij over de psychologische karakteristieken en de beleving van BDSM’ers, en dat in Nederland én Vlaanderen. De onderzoeken van A. Wismeijer & M. van Assen (NL) en J. Seeuws (B) brachten BDSM in kaart en vooral ook een stuk dichter bij andere wetenschappers én hulpverleners. Om deze kennis dichter bij veel meer mensen te brengen werden beide onderzoeken integraal ook in het boek opgenomen.

Daar waar de eerste titel nog een wens uitdrukte, is de tweede een statement: We weten wie we zijn, we weten wat we willen en we eisen de erkenning op van onze geaardheid als atypisch maar niet pathologisch. De 50 tinten-hype heeft het praten en denken over BDSM een stevige impuls gegeven, toch lag deze aandacht niet aan de basis van noch de wetenschappelijke onderzoeken, noch het schrijven van ons tweede boek … die fundamenten waren lang voordien reeds gelegd. En dat is maar goed ook, vinden wij. Hypes komen en gaan… BDSM is van alle tijden.

Waar we vooral blij mee zijn is dat meer en meer mensen ons vinden, onze website, onze mailbox. Hun vragen en verhalen waren ook heel erg richtinggevend voor ons tweede boek; grote delen komen letterlijk van hen en uit gesprekken die we samen gehad hebben. Dit uiteraard met hun voorafgaande toestemming. Zo wordt hun denken en voelen vermengd met het onze, en is de kans groter dat er zich ook meer mensen in herkennen. Opvallend is dat meer en meer mensen ons vinden via zoekmachines en dat het aantal mannelijke bezoekers de laatste tijd plotseling enorm toeneemt. Ook de “toevloed” uit Vlaanderen is het laatste jaar zowat verdrievoudigd. Waarom dat nu zo is weten we niet, maar het stemt ons tot tevredenheid.

De in 2013 opgestarte boekenserie “Seks, Genot & Grenzen ” deed het in 2014 ook bijzonder goed (ruim 300 downloads). Een reeks grensverleggende boeken over spannende en a bit out of the ordinary-seksbelevingen. Een boeiend project omdat we hier naast ervaringsdeskundigen ook professionele hulpverleners bereid gevonden hebben om eraan mee te werken. Zo krijgen we een multidisciplinaire kijk op seks; iets wat verhelderend en taboedoorbrekend moet werken. BDSM is in deze reeks slechts een “randfenomeen”; een bewuste keuze die we gemaakt hebben om beide werelden, vanilla en BDSM, wat dichter bij mekaar te brengen.

2014 was ook het jaar dat we – in samenwerking met Renee van Amstel – de reeks “Portretten van BDSM’ers” opgestart hebben. Inmiddels zijn het er al 4 geworden. Mooie, voor sommigen herkenbare, voor anderen wat extreme, maar allemaal levensechte interviews waarin mensen hun ziel blootgelegd hebben. Geen makkelijke opgave om iemand die je voor het eerst ontmoet jouw intiemste verhaal te doen. Maar Renee heeft de ervaring om mensen zich op hun gemak te laten voelen en schreef hun verhalen invoelend neer.

Ook in 2014 werd het “ambassadeurs-netwerk” opgezet met mensen die net zoals wij geloven in dat waarvoor Stichting Info BDSM staat: informeren, delen en aanzetten tot reflectie … en er zelf weer mee leren.

Inmiddels zijn we het getal “2015” al wat gewend en staan we vol energie klaar om er een mooi 5de levensjaar van te gaan maken, dankzij, met én voor jullie! We hopen dat jullie dit jaar zullen vinden wat je nodig hebt om gelukkiger door het leven te gaan … en dan echt zoals jij bent!

Het team “Stichting Info BDSM” 

Trefwoorden: jaaroverzicht – 2014