oktober 2014

“Sadist zoekt masochiste”– vrijdag 3 oktober 2014

Misschien frons je je wenkbrauwen als je dergelijk bericht leest. Zowel sadisme als masochisme zijn beladen begrippen. Niet bepaald positief; eerder “ziekelijk”.

En toch hoeft er niet noodzakelijk iets mis te zijn met dergelijke oproep. Immers, een sadist schept er genoegen in iemand anders pijn of ongemak te berokkenen (dat kan fysische, maar ook psychische pijn zijn, denk bv. maar aan vernedering, kleinering of bewegingsrestrictie). En een masochist schept er dan weer genoegen in om pijn en ongemak te ondergaan.

Als de wensen van de sadist nauw aansluiten bij de wensen van de masochist, dan heb je een potentieel ideale “match”. Als de masochist precies weet aan te geven wat er wel en niet lekker is aan welke soort pijn; en de sadist zich binnen die gestelde grenzen beweegt; en ze zich beiden goed geïnformeerd hebben en bewust zijn van de mogelijke schade en gevolgen die er kunnen ontstaan; en ze beiden daar als helder denkende volwassenen goed over kunnen voor- en napraten, dan kunnen ze mekaar gelukkig maken. Hun ogenschijnlijk tegenstrijdige wensen kunnen dan precies complementair gaan werken.

Als de sadist enkel het eigen genot nastreeft en op geen enkele wijze rekening houdt met de wensen van de masochist, én de masochist zich daardoor misbruikt of mishandeld voelt, dan houdt het op complementair te zijn. Dan wordt het wettelijk gezien ook als een misdrijf bestempeld.

Blijven de vragen: Waarom wenst iemand een ander pijn te doen? Of: Waarom wenst iemand pijn te ondergaan? Welk plezier, welke voldoening of bevrediging zit er voor beiden in?

Op die vragen zijn vele mogelijke antwoorden te geven. Misschien vinden mensen dat ze gestraft moeten worden? Misschien vinden ze in pijn geestelijke rust of bevrijding? Misschien vindt een sadist het net lekker om een masochist te geven wat die lekker vindt? Misschien houdt de sadist van de macht en de masochist van de onmacht? Misschien zijn ze beiden op zoek naar de rush van de adrenaline en endorfine? Misschien willen ze samen de “kick” opzoeken? Misschien willen ze kijken hoe ver ze hun grenzen kunnen oprekken? Misschien willen ze voor mekaar proberen te realiseren wat voorheen tot hun dromen behoorde?

Pijn is een relatief begrip. Iedereen ervaart pijn anders. Pijn hangt samen met de context waarin die pijn gevoeld wordt, met de oorzaak, met de acceptatie. Vechtsporters kennen pijn en weten hoe ermee om te gaan. Duursporters kennen de pijn en de “running high” die erop volgt. Ook tijdens seks zoeken heel wat mensen pijnsensaties op omdat die genot uitstellen en het daarna intensiever kunnen maken.  In een erotische-seksuele context liggen pijn en genot vaak erg dicht bij elkaar.

Als het goed zit kan je bovenstaande oproep ook vertalen als volgt:
“Masochiste die graag pijn gedaan wordt, zoekt sadist die graag pijn doet”. Wat gezocht wordt is precies hetzelfde en toch leest het plots heel anders.

Sebastianus

Trefwoorden: sadisme – masochisme – begripsverklaring – relativiteit van pijn