maart 2014

Over polyamorie en BDSM– woensdag 19 maart 2014

Polyamorie gaat ervan uit dat mensen van meerdere personen tegelijk kunnen houden. Deze liefde uit zich in relaties waarvan vriendschap, intimiteit, emotionele, spirituele verbondenheid en/of seksualiteit deel uitmaken.

In discussies omtrent relaties komen de termen “BDSM” en “polyamorie” regelmatig tegelijkertijd voor. Binnen de BDSM-beleving vind je wel vaker mensen die polyamorie “promoten”. En dat is niet eens zo vreemd want beide levenswijzen zijn gebaseerd op dezelfde waarden: vertrouwen, respect, eerlijkheid, open communicatie en constructief onderhandelen tussen (seks)partners.

Overigens, en dat zal wel de tweede reden zijn waarom ze vaak samen vernoemd worden, fronsen heel wat mensen de wenkbrauwen bij deze relatievormen. Onbekend is vaak ook onbemind.

Zeker voor mensen die in een monogame relatie met een onbeantwoorde BDSM-behoefte blijven zitten, is polyamorie een mogelijke keuze. Hoewel er een liefdesrelatie bestaat tussen 2 partners, komt het vaker voor dat één partner niet mee kan of wil in de BDSM-behoeften van de ander. Een tweede relatie waarbij dan het BDSM-aspect dat bij die ene partner ontbreekt ingevuld wordt door een tweede partner, kan dan de zaak weer in evenwicht brengen, en mogelijks ook de oorspronkelijke relatie redden. (H)echte liefde maakt dat mensen bereid zijn erg ver voor hun partner te gaan en te beseffen dat ze één bepaald aspect nu eenmaal niet kunnen invullen voor de ander, en er ook vrede mee te hebben dat die partner dan een tweede partner zoekt om precies dat aspect in te kunnen vullen. En BDSM-behoeften horen niet persé op een seksuele wijze ingevuld te worden, en dat scheelt dus wel eens in het aanvoelen.

Hoe polyamorie gedefinieerd en geïnterpreteerd wordt blijft een diffuse zaak. Een overtuigde swinger, een die-hard polyfiel, een BDSM’er met een leemte, … ieder zal er wellicht een verschillende invulling aan geven. Maar de essentie betreft steeds idealen zoals trouw en loyaliteit, en die zijn rekbaar en vatbaar voor discussie. Maar als ze zuiver zijn én blijven, zijn ze waard om nagestreefd én gerespecteerd te worden.

Sebastianus

Trefwoorden: polyamorie versus BDSM – trouw – loyaliteit