juli 2012

Aandacht voor en door BDSM – dinsdag 31 juli 2012

Ja, de laatste maanden is het behoorlijk druk op onze website. We mochten inmiddels ruim 1000 unieke bezoekers begroeten. Ook onze mailbox en Twitteraccount staan behoorlijk “warm”.

We zijn blij met deze aandacht, omdat we steeds weer vaststellen dat BDSM meer aandacht verdient. Omdat we merken dat heel veel mensen met vragen zitten. Vragen die aandacht verdienen, mensen die aandacht vragen én verdienen! Want “aandacht” is het waar het bij BDSM om gaat. Aandacht voor wat we stiekem wensen, waarvan we dromen … en vooral dat we iemand zullen vinden die kan helpen deze te realiseren! Iemand die ons ziet zoals we zijn, iemand die ons helpt bij onszelf te komen, … iemand waarbij we zonder risico’s kunnen laten zien wie we zijn en die ons net daarom waardeert!

Dat vraagt durf, veel durf! En vooral goed informeren, en praten, en kijken, en lezen, … en nadenken. Want hoe BDSM bekeken wordt, blijft bol staan van de vooroordelen. En natuurlijk hebben we allemaal een beeld van wat BDSM is. Het internet geeft het ons. Helaas is dit een vaak erg vertekend beeld. En als we dan in gesprek gaan met “buitenstaanders” dan merken we steeds weer de verbazing. De ontdekking dat het ook “anders” kan, dat het ook liefdevol kan, dat het aandacht geven is aan mekaar en mekaars behoeften. Dat het gebaseerd is op openheid, op communicatie, op respect en vertrouwen. Verstandig BDSM-behoeften beleven is dus toegeven aan jezelf, en SAMEN het beste uit jezelf proberen te halen met als doel er SAMEN beter van te worden!

Dat verdient alle aandacht en die aandacht proberen we blijvend te krijgen én te geven.

Sebastianus 

Namens het team van Stichting Info BDSM

Trefwoorden: BDSM – informeren – communiceren – outen – openheid – realiseren