• Home
  • Activiteiten
  • Blogs
  • Previews
  • Shop
  • Contact
  • FAQ
Twitter Facebook

Blog

RSS
Gastblog: Single and sub- woensdag 16 april 2014

Daar zit je dan. Gescheiden. Single. Vrijgezel. Titels die je voor jezelf nooit te nimmer nog had bedacht. Gestrand door het koesteren van ontluikende verlangens. Hij kon ze niet geven. Hij kon niet de man zijn die zij zo nodig blijkt te hebben. Dus nu single... en sub.

Lastig. Heel lastig. Hoe doe je dat? Je staat niet in de kroeg en zegt tegen de eerste beste lekkere vent: "Ik word graag vastgebonden, geslagen tot mijn billen branden van geluk en daarna zo diep in mijn keel geneukt dat ik geen adem meer kan halen."

Nee, dat zeg je niet. Misschien zeg je dat niet eens op een eerste date. Wat zou zo'n man wel niet denken. Freak!

Dan maar geen partner? Ook een optie. Wel zo rustig, geen gezeur. Toch kruipt dat vuurrode bloed waar het niet gaan kan. Hongerig.

Toen was hij daar. Een klik. Dierlijk, belust. Er ontstond voorzichtig een vriendschap. Geheimen werden gedeeld. Hij vond haar geen freak. Zij voelt zich veilig, maar houdt de door hem zo duidelijk verlangde afstand. Liefde nee, belust. Wel op een ander niveau dan zomaar iets.

De tijd die volgt worden grenzen behoedzaam verlegd. Althans, zij ervaart dat zo. Hij is voorzichtig, maar oh zo doortastend. Zijn ogen zijn sterker dan elk touw dat ze ooit heeft gevoeld. Zou hij zich bewust zijn van wat hij wakker maakt in haar?

Zij vertrouwt hem. Met alles. Met haar. Helemaal. Beangstigend vertrouwen. De tijd is daar... ze is van hem.

Liza

25/2014-4

Opmerkingen (0)
Over polyamorie en BDSM- woensdag 19 maart 2014

Polyamorie gaat ervan uit dat mensen van meerdere personen tegelijk kunnen houden. Deze liefde uit zich in relaties waarvan vriendschap, intimiteit, emotionele, spirituele verbondenheid en/of seksualiteit deel uitmaken.

In discussies omtrent relaties komen de termen “BDSM” en “polyamorie” regelmatig tegelijkertijd voor. Binnen de BDSM-beleving vind je wel vaker mensen die polyamorie “promoten”. En dat is niet eens zo vreemd want beide levenswijzen zijn gebaseerd op dezelfde waarden: vertrouwen, respect, eerlijkheid, open communicatie en constructief onderhandelen tussen (seks)partners.

Overigens, en dat zal wel de tweede reden zijn waarom ze vaak samen vernoemd worden, fronsen heel wat mensen de wenkbrauwen bij deze relatievormen. Onbekend is vaak ook onbemind.

Zeker voor mensen die in een monogame relatie met een onbeantwoorde BDSM-behoefte blijven zitten, is polyamorie een mogelijke keuze. Hoewel er een liefdesrelatie bestaat tussen 2 partners, komt het vaker voor dat één partner niet mee kan of wil in de BDSM-behoeften van de ander. Een tweede relatie waarbij dan het BDSM-aspect dat bij die ene partner ontbreekt ingevuld wordt door een tweede partner, kan dan de zaak weer in evenwicht brengen, en mogelijks ook de oorspronkelijke relatie redden. (H)echte liefde maakt dat mensen bereid zijn erg ver voor hun partner te gaan en te beseffen dat ze één bepaald aspect nu eenmaal niet kunnen invullen voor de ander, en er ook vrede mee te hebben dat die partner dan een tweede partner zoekt om precies dat aspect in te kunnen vullen. En BDSM-behoeften horen niet persé op een seksuele wijze ingevuld te worden, en dat scheelt dus wel eens in het aanvoelen.

Hoe polyamorie gedefinieerd en geïnterpreteerd wordt blijft een diffuse zaak. Een overtuigde swinger, een die-hard polyfiel, een BDSM’er met een leemte, … ieder zal er wellicht een verschillende invulling aan geven. Maar de essentie betreft steeds idealen zoals trouw en loyaliteit, en die zijn rekbaar en vatbaar voor discussie. Maar als ze zuiver zijn én blijven, zijn ze waard om nagestreefd én gerespecteerd te worden.

Sebastianus

24/2014-3


Opmerkingen (0)
Willen jullie meewerken aan onze website?- donderdag 30 januari 2014

Dat was de vraag die een tijdje geleden in de mailbox van de Stichting Info BDSM viel. De mail kwam van de webmaster van http://www.klapjes.nl/

Na intern overleg hebben we besloten mee te werken. We doen het omdat we weten dat vele tienduizenden onderdanige mannen maandelijks deze website bezoeken en dat er heel veel nieuwsgierigen en beginners tussen zitten. We doen het omdat we er van overtuigd zijn dat Dominante vrouwen een nuttige rol in deze maatschappij vervullen, omdat we weten dat heel veel mannen bij deze vrouwen kunnen vinden wat ze nodig hebben en … dat ze dat thuis meestal niet vinden.

We weten dat onderdanige gevoelens bij mannen niet “zo evident” zijn; niet evident om zelf te aanvaarden, laat staan om er mee naar buiten te komen. Van mannen wordt niet verwacht dat ze onderdanige wensen en verlangens hebben. Integendeel, het outen daarvan stuit op hoongelach, onbegrip en zelfs discriminatie. Veel mannen blijven dus liever stil…

Wetenschappelijk onderzoekers uit verschillende continenten schatten nochtans in dat 1 op 10 mensen op deze wereld wat met BDSM-gevoelens heeft. Daarvan zijn er ongeveer de helft mannen en vrouwen en ook de verhouding tussen Dominante en submissieve behoeften ligt ongeveer op de helft. Niet iedereen doet er wat mee, maar het leeft dus … en wel bij heel veel mensen! 

En daarom doen we wat we doen: praten en schrijven over BDSM. En het ook zelf beleven natuurlijk!

Wat zijn onze voornaamste activiteiten?

Wie ons nog niet kent, kan hier meer informatie vinden over wie we zijn en wat we doen: Stichting Info BDSM
Mentoring
Informeren
Onderzoek publiceren
Boeken aanbieden
Vragen beantwoorden

Waar geloven wij in?

Dat als je BDSM-spel gebaseerd is op wederzijds respect, wederzijds vertrouwen, als er sprake is van volledige vrijwilligheid, er voldoende rekening wordt gehouden met de veiligheid, dat er voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd, en tenslotte dat je ook de verantwoordelijkheid draagt voor je daden, je verstandig BDSM bedrijft. Als je deze voorwaarden bekijkt dan wijken die niet eens af van wat de meeste mensen in welke soort relatie dan ook wenselijk achten.

En wij geloven dat mensen die op een verstandige manier BDSM beleven gelukkigere en stabielere mensen worden. 

Sebastianus
Voor Stichting Info BDSM

23/2014-1


Opmerkingen (0)
Het derde kaarsje brandt- maandag 30 december 2013

Vorig jaar schreven we nog dat we 2 kaarsen op de taart plaatsten. Logischer wijze plaatsen we er nu een derde bij. Hoewel, zo logisch was het niet… het was een meer dan boeiend jaar waarin – opnieuw – erg veel gebeurd is.

Ons eerste boek “Ik wil je beheersen!” kreeg dan uiteindelijk veel aandacht, en vervolgens kwam er ook een e-versie onder “Brave New Books” bij. Het boek is nu verkrijgbaar in een 20-tal e-shops.  Over de beslissing of we ook via andere uitgevers deze e-versie moesten gaan aanbieden, is er intern flink wat discussie geweest. Het financieel effect voor de Stichting werd er natuurlijk minder door, maar we hebben gekozen om dat te doen waar we voor staan: toegankelijkheid van informatie! Hoe we de werking van de Stichting, met name de kosten voor de website, rond moeten krijgen voor het komende jaar weten we nog even niet, maar we vertrouwen er op dat onze “vaste klanten” toch ook hun aankopen zullen blijven doen via onze website, en niet enkel via de “grote jongens”. Uiteindelijk zijn we blij dat met deze stap het boek door meer mensen makkelijker aangekocht kan worden.

Het eerste boek had ons een jaar schrijfwerk gekost, en het ziet er naar uit dat zijn opvolger “BDSM, ik beheers je!” dat opnieuw zal vergen. Boeken (samen) schrijven blijft een behoorlijke klus! De eerste titel verwees naar het onder de knie krijgen van het fenomeen BDSM, de gevoels- en belevingswereld die daarbij hoort, de twijfels, de (h)erkenning en de ontwikkeling die daaruit voortvloeide. De tweede titel gaat verder daar waar de eerste ophield. Dit boek bevat opnieuw een mix van wetenswaardigheden, belevingen, raadgevingen waar anderen wat mee aankunnen, én wat nieuw is … het bevat ook wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Eindelijk kwamen er in 2013 enkele zeer opzienbarende en baanbrekende rapporten vrij over de psychologische karakteristieken en de beleving van BDSM’ers, en dat in Nederland én Vlaanderen. De onderzoeken van A. Wismeijer & M. van Assen (NL) en J. Seeuws (B) brachten BDSM in kaart en vooral ook een stuk dichter bij andere wetenschappers én hulpverleners. 

Voor “BDSM, ik beheers je!” kozen we voor een gespreide verschijning, nl. per hoofdstuk. Terwijl we dit schrijven zijn de twee eerste hoofdstukken inmiddels gratis verkrijgbaar en worden ze ook gretig gedownload. De volgende 5 hoofdstukken zijn allemaal in vergaande staat van uitwerking maar wachten nog op feedback en aanvullingen. Nog meer dan het eerste boek, werk(t)en hier meerdere mensen aan mee waardoor een nog ruimere kijk op BDSM ontstaan is … nu ook eens één door niet-BDSM’ers! En daar zijn blij én trots op. Er blijken zoveel “gelijkgeaarde” mensen te zijn die hun kennis en ervaring met ons en met anderen willen delen. Het is de “V” van vertrouwen die ons raakt!

Daar waar de eerste titel nog een wens uitdrukte, is de tweede een statement: We weten wie we zijn, we weten wat we willen en we eisen de erkenning op van onze geaardheid als atypisch maar niet pathologisch. De 50 tinten-hype heeft het praten en denken over BDSM in 2013 een stevige impuls gegeven, toch lag deze aandacht niet aan de basis van noch de wetenschappelijke onderzoeken, noch het schrijven van ons tweede boek … die fundamenten waren lang voordien reeds gelegd. En dat is maar goed ook, vinden wij. Hypes komen en gaan… BDSM is van alle tijden.

Waar we vooral blij mee zijn is dat meer en meer mensen ons vinden, onze website, onze mailbox. Hun vragen en verhalen waren ook heel erg richtinggevend voor ons tweede boek; grote delen komen letterlijk van hen en uit gesprekken die we samen gehad hebben. Zo wordt hun denken en voelen vermengd met het onze, en is de kans groter dat er zich ook meer mensen in herkennen. Opvallend is dat meer en meer mensen ons vinden via zoekmachines en dat het aantal mannen de laatste tijd plotseling enorm toeneemt. Ook de “toevloed” uit Vlaanderen is het laatste jaar zowat verdrievoudigd. Waarom dat nu zo is weten we niet, maar het stemt ons tot tevredenheid.

Daarnaast startte Stichting Info BDSM dit jaar ook een boekenreeks op, “Seks, Genot & Grenzen”. Een reeks grensverleggende boekjes over spannende en a bit out of the ordinary-seksbelevingen. Een boeiend project omdat we hier naast ervaringsdeskundigen ook professionele hulpverleners bereid gevonden hebben om eraan mee te werken. Zo krijgen we een multidisciplinaire kijk op seks, iets wat verhelderend en taboeverbrekend moet werken. BDSM is in deze reeks slechts een “randfenomeen”, een bewuste keuze die we gemaakt hebben om beide werelden, vanilla en BDSM, wat dichter bij mekaar brengen. 

We kijken reikhalzend uit naar wat 2014 ons zal brengen. Enkele onder ons hebben hun andere bezigheden op een lager pitje gezet zo dat er meer tijd vrijgekomen is om samen met vraagstellers mee te denken en verder en meer publicaties te realiseren. We doen het met overtuiging en passie omdat we weten dat het gewaardeerd wordt en er zelf ook wijzer van worden, elk dag weer.

Het team “Stichting Info BDSM” 

22/2013-12

Opmerkingen (0)
De gezegende vloek van “50 tinten”- vrijdag 8 november 2013

Nu de grootste hype rondom de 50 tinten-trilogie wat weg is, een moment om er eens terug naar te blikken. Hoewel de film eraan komt, zijn de reeds eerder gevoerde discussies vele malen belangrijker. Na de lancering van de film zal die discussie zich zeer waarschijnlijk verleggen naar onderwerpen die betrekking hebben op het feit of de film de lading van de boeken wel of niet dekte, of Ana of Christian toch niet beter door acteur A of actrice B zouden vertolkt geweest zijn en of het de grootste kaskraker ooit wordt.  De essentiële discussie zal dan al lang weer op het achterplan verdwenen zijn, vrees ik. En dan heb ik het niet over hoe goed of slecht de boeken geschreven zijn, want die discussie is niet eens interessant, laat staan relevant.

Mijn persoonlijke hamvraag blijft: Is de trilogie van E.L. James nu een vloek of een zegen?

Ik heb er geen eenduidig antwoord op: ja en nee dus. 

Ik denk “ja” omdat BDSM er veel meer bespreekbaar door geworden is. Miljoenen vrouwen hebben de boeken gelezen en er ook over gepraat … met andere vrouwen, en vaak ook met - hun al dan niet - mannelijke partners. Blijkt dat vrouwen er toch wat andere behoeftes op na houden dan wat er algemeen aangenomen werd of zoals we in onze moderne opvoeding meekregen. 

Ik denk “nee” omdat de schatrijke Christian een getroubleerd verleden had en dat bevestigde nog maar eens de vooroordeelstempel  dat BDSM’ers beslist een traumatische jeugd gehad of een of andere psychopathologische afwijking hebben. Een vooraanname die dankzij recentelijk wetenschappelijk onderzoek behoorlijk ontkracht werd. Maar ja, wie leest wetenschappelijke studies en rapporten?

Ik denk “ja” als stellen er hun relatie nieuw leven hebben door kunnen inblazen of er via BDSM nieuwe stellen ontstaan zijn. 

Maar ik denk ook “nee” als de dankzij-de-trilogie-ontdekte-behoefte geleid heeft tot de vaststelling dat bestaande stellen het plots niet meer met elkaar konden vinden. Voor een aantal een erg traumatische ervaring, voor anderen een handig alibi om vreemd te gaan of het trouwboekje aan de wilgen te hangen.

Ik denk “nee” als ik lees welke ondoordachte BDSM-experimenten geleid hebben tot relatiebreuken, echte breuken en veel behoorlijk gekneusde ego’s. Ik huiver een beetje bij de gedachte dat mannen of vrouwen “door de hype verlicht” zich onvoorbereid en ongeïnformeerd plots gaan bezighouden met bondage, brandende kaarsen, “elektro-speeltjes” of met zwepen gaan slaan. 

De hulpdiensten van een aantal Westerse landen hebben een ongeziene stroom van noodoproepen ontvangen om mensen uit handboeien te bevrijden of bepaalde genitaliën uit bepaalde apparaten of andere precaire toestanden te redden. Ziekenhuizen en gezondheidswerkers kregen massa’s brand- en snijwonden, kneuzingen, breuken en blauwe plekken te verwerken, soms zo ernstig dat er gedacht werd aan mishandeling of verkrachting. Psychiaters, psychologen, seksuologen en therapeuten kregen plots mensen over de vloer die durfden toe te geven sadistisch of masochistisch ingesteld te zijn en doken na een sessie meteen in hun stoffige bibliotheek op zoek naar informatieve lectuur.

Ik huiver nog meer als mensen denken dat Dominantie (in BDSM-context) vertaald moet worden in gewelddadig of tiranniek gedrag. Dat jonge subs naïef en ondoorleefd “zich in de scene gooien” en alles geïmponeerd en kritiekloos slikken omdat iemand hen voorhoudt dat het zo hoort. 

Dat alles heeft BDSM goed én kwaad gedaan.

Moeten we mevrouw E.L. James en haar lichtjes uit de hand gelopen geile schrijfsels nu een standbeeld schenken of verguizen?

Boeken die een hype veroorzaken: het is van alle tijden. Ze wakkeren iets aan en worden daarna vaak weer vergeten. Slechts een handvol boeken ontsnappen aan deze tijdelijke aandacht: de bijbel, de koran, de thora, om er maar enkele te noemen. 

Dat de trilogie van mevrouw James wat aangewakkerd heeft valt moeilijk te ontkennen. Ze verdient dan ook  – volgens mijn bescheiden mening - voor de toekomst zeker in het rijtje waar von Krafft-Ebing, Sacher-Masoch en Freud aan de wetenschappelijke zijde horen, en naast de Sade en Réage aan de literaire zijde toegevoegd te worden. Volgens mij hebben de “50 tinten” een gigantische impact gehad op het praten over de (seksuele) rolpatronen van mannen en vrouwen, van hoe we naar seks kijken, denken en voelen en hoe stereotypen ontstaan en weer verdwijnen.

Mevrouw James heeft iets onbespreekbaar zoals BDSM bespreekbaarder gemaakt. Dat is haar grootste verdienste! Wat we ermee doen, hoe we ermee omgaan en hoe het ons denken, voelen en gedrag zal beïnvloeden is de verantwoordelijkheid van elk van ons. Of het een vloek of zegening wordt dat hebben we immers in belangrijke mate zelf in de hand. Ik hoop dat we er iets goeds mee doen...

Sebastianus

21/2013-11


Opmerkingen (0)
"Kruisdenken" versus "integraal voelen"- woensdag 30 oktober 2013

“Mannen denken enkel met hun lul.” 
“Ze dacht enkel met haar kut.” 
Dergelijke uitspraken hoor je wel vaker. Meestal zijn het reacties op als er ergens weer eens iets misgelopen is bij seksuele contacten.

Toegegeven: lust, opwinding en geilheid zijn heel lekkere en drijvende krachten als het aankomt op het hebben van seks. Deze gevoelens kunnen ons heldere denken echter behoorlijk in de weg zitten. We denken dan dat we het moeten doen omdat we er zo over nagedacht en besloten hebben.

De hoeveelheid hersens ter hoogte van ons kruis is – kort en bondig samengevat – nihil. Er bevindt zich in de buurt van onze geslachtsorganen geen enkel lichaamsdeel dat ons rationeel aanstuurt. Acties ondernemen op het “denken” dat daar ontstaat is eigenlijk zoiets als een blindganger volgen omdat we denken dat hij het licht gezien heeft en dus het resultaat wel voorspelbaar is.

“Kruisdenken” is in een vanille-seks-context niet echt slim, maar verder relatief ongevaarlijk. Je kan er een “vieze” ziekte, een behoorlijke kater of wat ego-schade aan overhouden.
“Kruisdenken” in een BDSM-seks-context is 1. niet slim en 2. wel dom. Als je kickt op bondage, vernedering of pijn (om maar een paar gemeenplaatsen te noemen) dan kan je met meer dan een zieke kater achterblijven. Je kan je ook misbruikt voelen, gekwetst of beschadigd worden en er zelfs een trauma aan over houden.

Maar moeten we dan eerst maar alles overdenken, bespreken en vastleggen vooraleer we aan onze drang tot BDSM-seks toegeven? Waar zit dan het vuur, de passie, de kick, the flow? Moeten we dan een soort alles-rationaliserende-robots worden?

Nee, dat denk ik niet! Ik denk juist dat we in heel grote mate moeten afgaan op wat we voelen … maar dan het voelen ter hoogte van het hoofd, het hart, en – bij uitbreiding – de buik. Laat ik het “integraal voelen” noemen.

Is hij of zij echt wie ik denk te zien? Is hij of zij mijn vertrouwen waard? Voel ik wederzijds respect? Voel ik oprechte betrokkenheid en openheid? Hebben we beiden onze doelstellingen helder en uitgesproken? 

Ik heb het én over intuïtie én over reflectie! Ik heb het over het beredeneren van wat we voelen en het benoemen daarvan. Als dat “integraal voelen” helemaal goed zit, dan is de kans groot dat je ook echt goed zit en dan kan je daarna in meer vertrouwen je “kruisdenken” botvieren.  Blijven er twijfels of vraagtekens hangen in het “integraal voelen”, zorg er dan voor ze helder te hebben vooraleer je je kruis laat spreken.

Ik zie het “integraal voelen” als een spannend voorspel naar een schitterende apotheose in het kruis;-) 

Sebastianus

20/2013-10

Opmerkingen (0)
Orgasmeregulering- maandag 14 oktober 2013

Kort samengevat is het alles wat iemand zegt of doet om het orgasme van iemand anders te regelen. Een geliefkoosd spel onder BDSM'ers!

Het betreft het bepalen of, waar, onder welke omstandigheden, wanneer en hoe vaak iemand mag klaarkomen. Het kan dus ook het bepalen zijn dat er niet mag klaargekomen worden of dat er bvb. eerst een actie moet uitgevoerd worden of een toelating verkregen worden. BDMS'ers hebben wat dat betreft een eindeloze fantasie.

Nu zijn er vaak vrouwen die het al niet makkelijk hebben om klaar te komen, ook onder "gewone" omstandigheden. Maar blijkt dat juist het feit dat iemand anders gaat bepalen of ze mogen klaarkomen of niet nu net heel erg spannend en geil is, waardoor dat orgasme wel eens makkelijker komt dan gewoonlijk. Soms wordt het dan lastiger om NIET klaar te komen als het moment zich aandient.

Een mooi verhaal in dit verband noteerde ik uit eigen ervaring dit weekend.

We waren geen BDSM-spel aan het spelen, maar gewoon vanilla aan 't vrijen. Ik neukte mijn partner en stond op het punt om klaar te komen. Een fractie van een seconde voor het zover kwam zei mijn partner: "En nu ga je niet klaarkomen maar ga je je orgasme uitstellen tot je toelating hebt gevraagd." Als Switchen hebben we niet veel nodig om mekaars controle over te nemen en haar opdracht zette me onmiddellijk in mijn sub-modus. 

Nu is het niet makkelijk als man, net voor the point of no return, toch nog af te remmen. Wonderwel lukte me dat wel en in plaats van het frustrerend gevoel van mijn aankomend orgasme te moeten afbreken, ontstond er een overheerlijk gevoel. Een soort platteaufase (veel vrouwen kennen dat ook) waarin je op dat randje blijft hangen. Vrouwen kunnen in dergelijke fase ook meerdere keren kort na elkaar klaarkomen. Nu vind ikzelf klaarkomen een heerlijk gevoel, net zoals iedereen zeer waarschijnlijk, maar ik vind het point of no return nog net iets lekkerder, en dat weet ze;-) Door haar controle bleef ik daar dus secondenlang "hangen" en vroeg vervolgens haar toelating. En toen ik dan wel klaarkwam was dat gevoel zovele malen intenser.
En ook voor haar, wat het maakte dat we samen klaar kwamen.

Het spelen met macht en onmacht hoeft dus geen uitvoerige machtsontplooiing in te houden of extreme vormen aan te nemen. Eén zacht gefluisterde zin kan voldoende zijn. Net zoals één woord: "Kom" voldoende kan zijn om een orgasme te bereiken.

Sebastianus

19/2013-10

 
Opmerkingen (0)
Miss Twinky: Verbinding- donderdag 3 oktober 2013

Ik roep het al jaren: BDSM is een optimale manier van verbinden, helemaal met elkaar verbonden zijn. Letterlijk en figuurlijk, in lichaam en geest totaal aan elkaar vastzitten. Voelen hoe het stroomt. Hoe de energie van mij oplost in de stroom van de ander.

Vaag en zweverig vond de doorgewinterde BDSM-er het. En toch, dat was vooral voor mij de essentie. Je kunt het van alles noemen maar niets lijkt te kunnen tippen aan dat ene woord "verbinding".

Maar ik deed mijn best, probeerde er allerlei andere woorden voor te vinden, het niet meer te benoemen, er omheen te werken. Maar van binnen bleef het staan. Hetgeen wat me het meest raakt in BDSM. Nergens heb ik deze staat van verbondenheid kunnen ervaren. Daar waar het "ik" oplost en het "jij" en "ik" "wij" worden. De ander voelt wat ik voel, ik voel wat de ander voelt. Totaal opgaan in elkaar, geen buitenwereld alleen de "wij".

 
En dan komt er een filosoof met een boek en een interview. Hij vertelt over "50 tinten grijs" en waarom hij denkt dat er zoveel vrouwen zijn die dit zoeken. Hij ziet de wereld versnipperen en de mensen zoeken naar - en daar is hij weer - verbinding. Ik glimlach en snap wat hij zegt.

Toen kwam de doorgewinterde BDSM-er… hij had er nog eens over nagedacht en was inmiddels tot de conclusie gekomen dat er geen beter woord voor te vinden was. Hij had gezien, doorvoeld en geconcludeerd: BDSM is een optimale staat van verbinding.

Ik glimlach opnieuw en kom tot de conclusie dat het geen zin heeft om te argumenteren, te strijden of te vechten voor mijn gelijk. Als mensen nog niet klaar zijn om het te erkennen, moet het rijpen, tijd krijgen en pas dan kun je verbinden met jezelf en ook met de ander. Ik gun het iedereen toe. Het zou zo goed zijn voor onze wereld. 

Miss Twinky

18/2013-10

Opmerkingen (0)
Fisten? Wat klinkt dat eng!- donderdag 22 augustus 2013

Fisten of vuistneuken … het klinkt niet bepaald zachtzinnig. Als we het woord “vuist” horen, denken we onmiddellijk aan woede, een gevecht en geweld. Als met die vuist “geneukt” wordt dan komt als eerste het woord “pijn” in onze gedachte. Lekker setje dus, dat vuistneuken.

Waarom hebben we als Stichting Info BDSM nu meegewerkt aan een boekje over fisten? Omdat we van geweld houden? Omdat iemand pijn doen ons een kick geeft? Omdat we er van houden om mensen te shocken of angst aan te jagen?
Nee, geen van alle genoemde redenen waren aanleiding tot het schrijven van dit boekje.

Op internet vind je heel wat informatie over vuistneuken. Vaak is die provocatief bedoeld of minstens ophefmakend voorgesteld. Meestal wordt de “technische” kant ervan uitvoerig beschreven, al dan niet in een BDSM-setting.  Minder vaak vind je de belevingskant terug.  De manier waarop – ook binnen een liefdevolle en vanillarelatie – dit seksuele spel als bedoeld en gericht op genot, bevrediging en experimenteerbehoefte beleefd kan worden.

We hebben dit boekje geschreven om zowel de technische kant als de relationele beleving aan elkaar te koppelen. Natuurlijk is het een spannend spel, waar schroom, angst en – als je het domweg inzet – ook pijn bij komt kijken. Natuurlijk moet je goed weten wat je aan het doen bent en veiligheid staat ongetwijfeld voorop. Maar door de intimiteit en binding die er tussen mensen ontstaat bij het fisten en de euforie als het lukt hieraan te koppelen hopen we een stimulans te bieden aan mensen die willen experimenteren om er samen beter van te worden.

Uit de verhalen mag blijken wat fisten doet met stellen … dat pijn geen hinder hoeft te vormen … dat 100% gefocust te zijn op elkaar heerlijk kan zijn … dat samen grenzen verleggen grenzeloze dingen doet met liefde en relaties …

Daarom hebben we het geschreven. Durf en geniet!

Dit boekje kadert in een reeks Seks, Genot & Grenzen. Deze reeks wordt – zoals je dat inmiddels van Stichting Info BDSM gewend bent – samen met anderen geschreven. Per onderwerp nodigen we professionele én ervaringsdeskundigen uit om hun kennis en beleving neer te schrijven, voor een beter begrip en heerlijk veilige beleving van seks. Je kan het HIER gratis bestellen.

Voor het team ‘Seks, Genot & Grenzen’ en Stichting Info BDSM

Sebastianus

17/2013-8

Opmerkingen (0)
Eén op één? Of één op meerdere?- donderdag 15 augustus 2013

Je leest vaak dat Doms er tegelijkertijd meerdere subs op nahouden. Of je dat nu toejuicht of afkeurt moet ieder voor zich uitmaken. Maar het bracht me tot de vraag: “Kan een sub er ook meerdere Dominanten op nahouden? Is een sub in staat om meerdere Dominanten “te dienen”, en dan bedoel ik niet in de vorm van een groepsgebeuren, maar in los naast elkaar lopende relaties waarbij de sub de ene keer de ene Dominant dient en de andere keer de andere?”

Niets valt uit te sluiten. Elk zijn vrijheid en blijheid. Maar ben je bv. als vrouwelijke sub in staat om je geheel te geven aan verschillende mannen? Is dat “geheel geven” dan verschillend bij de één dan bij de ander? Of maakt dat geen verschil uit?

Maar laten we de vraag ook maar meteen omkeren. Is het voor Dominanten mogelijk om er even veelbetekende relaties op na te houden met verschillende subs? Is er de wens om een uniek iemand te hebben of vullen verschillende subs verschillende behoeften in?

Is één van de essenties van BDSM niet juist uniek te zijn voor iemand en je ook als uniek behandeld te weten? En welk rol spelen pure lust of de zoektocht naar echte liefde in dit alles?

Oproep: wie zijn of haar visie neer wil schrijven op deze vragen, is hartelijk welkom in onze mailbox: stichtinginfobdsm @ gmail.com

Sebastianus

16/2013-8

Opmerkingen (0)
 Eerste ... Vorige 2 3 4 5 6 Volgende ... Laatste