• Home
  • Activiteiten
  • Blogs
  • Previews
  • Shop
  • Contact
  • FAQ
Twitter Facebook

Is BDSM eng?

Nee, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Integendeel! BDSM-beleving kan prachtig zijn. Op internet, blogs, fora en in films en boeken vind je veel mooie getuigenissen van onderdanige mensen die neerschrijven wat er voor hen zo prachtig is aan het samen spelen. BDSM is het omzetten van je erotisch-seksuele dromen, hoop en verwachtingen naar een gespeelde werkelijkheid. Verstandig omgaan met je perversies kan een ongelofelijke band scheppen tussen mensen. Je geeft je totaal bloot – lichamelijk, maar ook en vooral geestelijk – aan een ander mens en wat je bekomt is een intense bevrediging voor beiden.

Een kwetsbare, aanbiedende en vrijwillige opstelling als sub maakt dat de juiste Dominant in een gevende, zorgdragende en vervullende modus gaat. Ook dat respect voor de sub, het wow-gevoel van de Dominant, het verantwoordelijkheidsgevoel om het voor de ander proberen perfect te doen, vind je heel vaak terug in verhalen. Dat evenwicht zoeken, vinden en bewaren is wat voor velen maakt dat ze volledige bevrediging vinden in het samenspel. Dat ze in het spel helemaal zichzelf kunnen en mogen zijn. De totale aanvaarding van je diepste ik.

En of je nu de huis-, tuin- of keukenversie van BDSM speelt of de meer extremere kantjes opzoekt, dat maakt geen verschil. Zolang je dat evenwicht, de gelijkwaardigheid en complementariteit maar nastreeft kan BDSM de hemel op aarde zijn.

Maar als er een hemel is, moet er ook een hel zijn. De ene kan niet zonder de ander. Om de hemel te bereiken zal je zorgvuldig moeten uitkijken naar de wegen die naar de hel leiden. BDSM toont immers vaak ook zijn hellekant. Maar dat maakt niet dat BDSM a priori gevaarlijk of slecht hoeft te zijn.

Net zoals er denkbeeldige wegwijzers naar de hemel bestaan, zo ook bestaan er wegwijzers naar de hel. Het is dus een kwestie van de wegwijzers te zien en ze goed te interpreteren. Je hebt de wegwijzers die naar jezelf verwijzen: Wie ben ik?, Wat wil ik?, Welke weg is de weg die ik wil volgen? Je hebt de wegwijzers naar de ander: Wie is die ander? Wat wil die? Welke weg wil die volgen? En je hebt de gezamenlijk wegwijzers: Wie kunnen we voor mekaar zijn? Wat willen we samen? Welke weg gaan we samen volgen?

De wegwijzers zijn er! Daarvan getuigen de talloze verhalen van mensen die vonden wat ze zochten en ... van die die niet vonden wat ze zochten. Je hoeft alleen goed te leren kijken en er, nog beter, heel veel samen over te praten. BDSM is en blijft een spel met spelregels, net zoals elke interactie tussen mensen zijn spelregels heeft. Worden de spelregels overschreden dan dreigt er chaos, frustratie en beschadiging.

Nee, BDSM is niet eng, zolang je maar samen de spelregels bepaalt en volgt. Zolang er respect voor elkaar en vertrouwen in mekaar is, ligt de weg naar de hemel open voor iedereen die hem wenst te bewandelen.

Sebastianus
47/2016-4 

Opmerkingen
Plaats uw commentaar
: