• Home
  • Activiteiten
  • Blogs
  • Previews
  • Shop
  • Contact
  • FAQ
Twitter Facebook

Waarom doen machtige mannen domme dingen?

In het weekblad Knack (06.07.2015) verscheen onderstaand artikel. Omdat BDSM gaat over de uitwisseling van macht tussen iemand die de macht wenst over te dragen en een ander die die macht wenst over te nemen, een interessant artikel om met een “BDSM-bril” te lezen.

Het betreffende artikel:

Persbericht: Voormalig directeur-generaal van het IMF Dominique Strauss-Kahn werd op 12 juni 2015 vrijgesproken in een prostitutiezaak © REUTERS

Macht en seks gaan vaak hand in hand en affaires, bedrog en misbruik lijken wel schering en inslag te zijn bij machtige mannen. Nu blijkt het niet zo toevallig dat mannen in machtsposities meer ondoordachte beslissingen nemen op vlak van seks.

Onder andere de Amerikaanse ex-president Bill Clinton en de Franse president François Hollande kwamen al in opspraak door hun buitenechtelijke avontuurtjes. De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi werd dan weer voor de rechter gedaagd op beschuldiging van betaalde seks met een minderjarige en ook Steve Stevaert werd beschuldigd van verkrachting.

'Ik heb de situatie verkeerd ingeschat', is vaak de reactie. Velen stellen zich dan de vraag waarom zo'n machtige man, die duidelijk verstandig is op het vlak van seks zijn hersenen niet lijkt te gebruiken. Onderzoek wees uit dat machtige mannen de situatie gewoon inderdaad niet goed kunnen inschatten.

Instinct

In het boek 'Collega's en andere ongemakken' schrijft Roos Vonk (hoogleraar sociale psychologie) dat mensen die macht hebben zich doel- en actiegerichter gedragen en zich minder geremd voelen. Ze baseert zich op het onderzoek 'Sexual overperception: Power, mating motives, and biases in social judgement' van Jonathan Kunstman en Jon Maner uit 2011, dat gepubliceerd werd in het Journal of Personality and Social Psychology. 'Machtige mensen zien vooral positieve resultaten, zijn minder bang voor mislukking en gaan onvervaard op hun doel af. Wat ze in hun hoofd hebben, doen ze. Ze eten meer, zeggen meer en flirten meer', schrijft Vonk. Ze doen wat ze denken, en mannen denken nu eenmaal vaak aan seks.
Bovendien zouden mannen volgens Vonk macht zelf onmiddellijk met seks associëren. 'Zet een man bovenop de apenrots en hij gaat aan seks denken. Mensen zijn apen en de alfa-man mag het met alle vrouwen doen. Dat instinct zit nog steeds in mannen.'

Seksbril en succesbril

Machtige mensen zouden anderen ook zien als manieren om hun eigen doel te bereiken en omringen zich met mensen die op die manier iets voor hen kunnen betekenen. Als je zin hebt in seks, wijzigt dat doel. Dan kijk je door je seksbril. Machtige mannen lijken dan zelfs vaker voor een aantrekkelijke maar ongekwalificeerde vrouw te kiezen volgens Vonk. Als ze door hun succesbril kijken, kiezen ze juist een gekwalificeerde vrouw.
Door die specifieke kijk op mensen overschatten machtige mensen de seksuele interesse van anderen. Waar een vrouw die glimlacht door een collega gewoon als vriendelijk gezien wordt, bestempelt haar baas haar meteen als mogelijke bedpartner. Die baas zal zich daar dan ook naar gedragen en vertoont meer tekenen van seksuele toenadering dan die collega.

Machtige vrouwen

De theorie geldt ook voor vrouwen, al denken vrouwen een stuk minder aan seks dan mannen, waardoor er minder snel verkeerde keuzes gemaakt worden.
Doordat de machthebbende de gewilligheid van anderen op vlak van seks zwaar overschat, zijn ze zich in veel gevallen van seksuele intimidatie echt van geen kwaad bewust. Als we het zo bekijken, lijkt de eeuwige verklaring 'Ik heb het verkeerd ingeschat' erg waarheidsgetrouw. 'Tezamen met het gevoel van onschendbaarheid en de onderschatting van risico's door machtige mensen is hiermee het scenario voor misbruik compleet', schrijft Vonk in haar boek. (MD)

Tot daar het artikel.

Leeswaardig voor én subs én Doms, dacht ik, omdat dingen wel eens anders lopen dan we ons gepland hadden. Want als we het onderwerp van dit artikel even vertalen naar een BDSM-context, dan kunnen we het volgende krijgen:

Waarom deed de Dom, die ik mijn macht gaf, er zulke domme dingen mee?
of:
Waarom deed ik domme dingen met de sub die mij haar/zijn macht gaf?

De gevoelens veroorzaakt door macht en onmacht kunnen rare dingen doen met mensen, dat lazen we al in bovenstaand artikel. Macht werkt erotiserend, en dat in 2 richtingen:

1. Diegene die de macht draagt oefent een sterke aantrekkingskracht op anderen uit. Vooral vrouwen houden van belangrijke mannen. Mannen die weten wat ze willen en die daadkrachtig en effectief (kunnen) zijn. Machtige mannen stralen kracht, veiligheid, aanzien en rijkdom uit. Iets wat veel vrouwen enorm aantrekkelijk vinden.

2. Diegene die de macht draagt trekt daaruit een aantal, vaak onterechte, conclusies. Deze conclusies zijn gebaseerd op het gevoel van belangrijk te zijn, belangrijk gevonden te worden, gelauwerd en bewierookt te worden, sterk en aantrekkelijk te zijn. Machtige mannen gaan daarom minder snel aan risico’s denken, schatten faalkansen niet of minstens lager in, voelen zich superieur en denken bij alles dat ze gegarandeerd succes zullen oogsten.  

Subs die hun Meester(es) op een onrealistische manier bejubelen en aanbidden, lopen het risico dat die aan zelfoverschatting gaat lijden, dat die denkt machtiger en krachtiger te zijn dan in werkelijkheid. Macht, hoe groot en uitgesproken ook, heeft altijd grenzen. Zowel sub als Dom hebben die. Grenzen zijn ook nodig, want niemand is grenzeloos, behalve krankzinnigen.

De macht krijgen van iemand betekent dus haast nooit dat je zo maar alles kan doen waar jij zin in hebt. Dat je met alles wat je doet succes gaat oogsten. Dat je niet meer hoeft te leren omdat je toch al alles kent en beheerst.
Je macht afgeven betekent haast nooit dat je je alles maar moet laten welgevallen. Je blijft – ook als sub – verantwoordelijk voor wat je wel of niet pikt. Er is niks mee om je Dom op een voetstuk te plaatsen, zolang je maar niet te ver afdwaalt van je eigen wensen en verlangens.

In mijn ervaring blijven BDSM-relaties het langst duren als beide partners alert blijven voor de risico’s van machtsoverschatting. Als beiden bereid zijn naar mekaars verlangens toe te groeien en een splijtende openheid naar mekaar toe blijven hanteren.

Macht kan een mooi, maar ook verraderlijk, ding zijn. Macht zonder controle en beheersing van beide partners dreigt te ontsporen en aan te zetten tot domme dingen.

Sebastianus

43/2015-11

Opmerkingen
Plaats uw commentaar
: