• Home
  • Activiteiten
  • Blogs
  • Previews
  • Shop
  • Contact
  • FAQ
Twitter Facebook

What happens when a Dom does something wrong...?

Deze vraag op een Amerikaans BDSM-forum leek me interessant om er een paar persoonlijke visies op los te laten. Ik behandel de vraag vanuit het mannelijke standpunt, maar wat mij betreft geldt alles evenzeer voor vrouwen.

Wat gebeurt er wanneer een Dom een fout maakt?

- dan hoort hij bij de "normale soort Dom". 

Er is geen Dom ter wereld die nooit een fout maakt. Doms zijn ook maar mensen en mensen maken fouten. Hij die het tegendeel beweert is een leugenaar of gewoon dom (met kleine "d" dan).

- dan heeft hij waarschijnlijk eerst wat goed te maken met zijn sub. 

Mogelijks is er lichamelijke schade - en als die ernstig is - dan is professionele hulp aan de orde. Ga die verantwoordelijkheid niet uit de weg! Ga samen naar een arts of andere medische dienstverlener en leg samen uit wat er misgelopen is. Doen alsof je neus bloedt (figuurlijk dan) is onverantwoordelijk en kan - als het echt foutloopt - ook nog tegen je gebruikt worden. Door samen bij een hulpverlener binnen te stappen toon je je betrokkenheid en zorgzaamheid en de hulpverlener zal zeer waarschijnlijk niet de behoefte voelen om misbruik of geweldpleging te rapporteren aan de bevoegde instanties (iets wat bv. een arts verplicht is te doen als hij/zij de situatie als ernstig inschat!) 

Nu hoeft een fout niet altijd zulke proporties aan te nemen. Er kan ook enkel psychische of emotionele schade aangericht zijn (wat niet noodzakelijk minder ernstig hoeft te zijn dan de lichamelijke schade!) en ook dan heeft de Dom wat goed te maken. Het vertrouwen en respect van je sub kan een deuk hebben opgelopen. Daar moet je als Dom hard aan werken om dat weer recht te trekken. Verontschuldig je voor je fout, verzorg, koester, wees er voor je sub, en zorg ervoor dat je dat ook de komende tijd blijft doen! 

- dan is het aan de Dom om dit met de sub goed door te praten. 

Wat liep er mis? Wat deed ik verkeerd? Wat deed jij? Wat had ik moeten doen om dit te voorkomen? Wat had jij kunnen doen om dit te voorkomen? BDSM is een samenspel waarin je beiden je verantwoordelijkheden hebt. Een miskleun is vaak een samenloop van stomme, onverwachte en soms zelfs niet te voorziene omstandigheden, maar altijd iets wat je samen beleeft. Met verwijten kom je zelden verder...

- dan is het aan de Dom om, van wat fout liep, te leren. 

Fouten maken mag! Blijvend gelijkaardige fouten maken is niet echt slim. Elke Dom moet leren en van fouten kan je vaak het makkelijkst leren. Als alles altijd goed gaat, kan je eigen groei stagneren. Wees dankbaar voor je fouten en voorkom ze in het vervolg door (betere) afspraken te maken, door beter gefocust te blijven. Door meer zaken vooraf grondig na te kijken, beter af te checken. Door meer of betere veiligheidsmaatregelen te nemen. Door beter te kijken, voelen, luisteren, ruiken, ... door alle zintuigen op scherp te houden.

Maar laten we de zaak eens omdraaien ...

Wat gebeurt er met jou wanneer jouw Dom een fout maakt?

- als het een eenmalige fout is.

Zoals geschreven, ook hij is maar een mens die niet perfect is. Maar praat het wel goed door en vraag hem hoe hij in het vervolg gaat handelen om herhaling te voorkomen. Leg helder uit wat het met jou gedaan heeft; wat er met jou gebeurde, hoe het voelde, welke emoties je eraan overgehouden hebt. Werk aan vergeving en als het ook echt zo voelt, spreek het ook uit naar hem. Een Dom die vergiffenis krijgt zal de volgende keer weer meer vertrouwen hebben en bereid zijn nog beter zijn best te doen. Het blijven "hangen" van onuitgesproken schuldgevoelens is vaak nefast voor het vervolg van je relatie.

- als het reeds meerdere malen voorkwam.

Dan heb je een echt groot probleem, want blijkbaar heeft je Dom dan niet geleerd van de vorige ervaringen, - of erger nog - is hij niet bereid rekening te houden met je wensen. Zeer waarschijnlijk zal je je relatie met deze Dom grondig moeten herzien... tenzij je graag mishandeld wordt.

- als sub mag je je Dom vragen om de schade die veroorzaakt werd mee te helpen oplossen.

Het is erg kort door de bocht als jij je Dom zegt: "Jij hebt me geslagen en daardoor heb ik nu schade en jij bent dus verantwoordelijk." De kans is reƫel dat je van hem dan terugkrijgt: "Jij hebt me gevraagd jou te slaan en dat heb ik gedaan, maar jij draagt de verantwoordelijkheid voor de schade." Als je bv. het slaan met zwepen op voorhand afgesproken hebt, in vrijwilligheid en helder van geest, dan draag je beiden die verantwoordelijkheid; de Dom om het vakkundig, met degelijk materiaal, en omzichtig te doen; de sub om aan te geven waar er grenzen liggen en wanneer erover wordt gegaan. Als het dan toch misloopt, heb je alle redenen om samen de gevolgen te dragen en ook samen hulp te gaan zoeken. Je mag die verwachting hebben naar je Dom toe, en je Dom zal daarin zijn deel van de verantwoordelijkheid mee dienen op te nemen.

- als sub mag je je Dom helpen.

Er is niets verkeerd aan om je Dom bij te staan in het helpen Domineren. Opnieuw, het is een samenspel van 2 mensen en beiden hebben daarin hun taak en rol. Hoewel sommigen hun wenkbrauwen zullen fronsen bij het lezen van die eerste zin, vind ik dat je ook als sub je Dom mag aansturen. Hoe je dat doet kan je best inpassen in het soort relatie, spel of communicatiestijl die jullie eigen is. Je hoeft niemand iets op te dringen als je zaken vraagt, als je dingen suggereert, als je je Dom jouw "handleiding" aanreikt. Hoe meer en betere dingen je geeft, hoe groter de kans dat je Dom er - naar beider genot - iets mee kan doen.  

Mijn persoonlijke visie: What happens when a Dom does something wrong? You both have work to do!

Sebastianus

36/2015-2

Opmerkingen
Plaats uw commentaar
: