• Home
  • Activiteiten
  • Blogs
  • Previews
  • Shop
  • Contact
  • FAQ
Twitter Facebook

We zetten 2 kaarsen op de taart

Onze verjaardag als Stichting Info BDSM is een feit, we bestaan nu 2 jaar. Jaren waarin erg veel gebeurd is. Een beknopt overzicht.

Begin 2011 zochten we alle stukken bij elkaar om een boek samen te stellen. Schrijven, bijwerken, corrigeren en opnieuw schrijven,…  en eind 2011 lag daar een prachtige handleiding, een boek om “u” tegen te zeggen.

Begin 2012 ging onze website “in de lucht” en op de 19de januari verscheen onze eerste blog. Een vingeroefening voor de “juiste” toonzetting van onze website èn onze stichting. Inmiddels zitten we aan 27 blogs, waaronder ook 7 gastblogs.

Daarvoor hebben we hard gewerkt aan de vormgeving, structuur en eerste invulling van informatie van de site. Veel schrijf- en vooral ook weer schrapwerk, want we twijfelden waar we moesten insteken: welke voorkennis veronderstellen we dat onze bezoekers hebben?; hoe ver kunnen we gaan met foto’s, onderwerpen, beschrijving van BDSM?; hoe houden we het spannend zonder dat het plat wordt?

Het was allemaal een beetje uitzoeken en aftasten. We wilden niet het idee geven dat BDSM hèt zou moeten zijn voor iedereen, maar wel proberen over te brengen hoe prachtig en intens die beleving kan zijn als het je diepste, verborgen geheimen in de praktijk omzetten kan betekenen, en als je dat op een respectvolle, verantwoorde en veilige wijze doet. We waren ook op zoek naar een tegengeluid van dat wat critici van BDSM gemaakt hadden. De boodschap moest anders zijn zodat ook nieuwe mensen, zoekenden hun weg konden in hun eigen verlangens en de wereld die daarbij zou passen.

En hoe zouden we onze website bekend maken c.q. krijgen? Hoe moesten we ons als Stichting opstellen, wat was handig en wat juist niet? Waar zwerven die zoekenden dan rond? De reacties op het boek op enkele BDSM-sites en -fora waren ronduit negatief, ja zelfs behoorlijk agressief. De vooroordelen waar we zo tegen wilden vechten werden er enkel door bevestigd. We kropen even terug in onze beschermde vestingen en beraadden ons. Waren we verkeerd bezig? Waar waren we de fout ingegaan? Hoe deden we het dan beter?

Conclusies? Op de BDSM-sites moesten we het niet zoeken. Op deze sites was de groep die we juist wilden aanspreken niet aanwezig; de mensen die twijfelen en onderzoeken … ik vind het lekker, maar wil ik er wel iets mee? En zo kwam Twitter in beeld. Samen met een interviewcampagne in mannen- en vrouwenbladen kregen we steeds meer positieve reacties binnen … van zoekende mensen, van journalisten, maar evenzeer van hulpverleners en instanties. Soms zelfs uit hoeken waar we dergelijke reacties helemaal niet van verwacht hadden.

Nu is elk lid van ons team al vele jaren bezig met het praten met - en vooral luisteren naar - mensen die hun weg zoeken in de “vreemde” wereld die BDSM heet, maar met de geboorte van onze website èn ons speciale e-mailadres kreeg het allemaal veel meer structuur. We besloten - gesterkt door de vele en zeer diverse vragen - ook een soort methodologie en gedragsregels rond mentoring te gaan opzetten. En hoewel heel wat vraagstellers slechts één of enkele vragen stellen, om vervolgens weer in de anonimiteit te verdwijnen, bleek er ook een aantal mensen behoefte te hebben aan langere contacten. Vaak werden dit diepgaande gesprekken. De gespreksonderwerpen bleken zich te verbreden. Die mensen lieten ons delen in hun eigen ontwikkeling en van hen mochten we ook meelopen op de weg die ze bewandelden. Het werd ons duidelijk dat de anonieme luisteraar, en desgevraagde raadgever, zijn onmiskenbare rol èn nut bewees.

Onze grootste motivatie om dit werk blijven te doen is de talrijke positieve reacties van die mensen waar we intens mee samenwerkten. Tot vaak in de vroegste uurtjes en ook op zon- en feestdagen;-) Soms konden we het amper bijbenen … en vroegen we ons af waar we aan begonnen waren.
De spontane dankbetuigingen van deze mensen deden ons echter uitermate goed, en het meest blij werden we van mensen die hun behoeften in de praktijk gingen omzetten en ons dolgelukkig mailden dat ze “thuis bij zichzelf of hun partner waren gekomen” of dat ze door een andere aanpak te kiezen zulke mooie ervaringen hadden gehad.

Ook ons boek “Ik wil je beheersen!” (verschenen in november 2011), en aanvankelijk compleet genegeerd door de pers, kreeg mede door de “50-tinten-hype” een enorme boost. Begin 2013 zal het in ruim 150 boekhandels gewoon in de rekken staan! Zover - of beter gezegd - van zover zijn we ook daar moeten komen. De recensies en reacties via e-mail liegen er niet om … het boek wordt graag gelezen en bewijst voor mensen zijn nut. En daarom werd het ook geschreven (!), niet om er geld mee te verdienen, maar om mensen aan te zetten na te denken over wat ze wensen en hoe ze dat verstandig aan kunnen pakken. We hebben dat boek niet geschreven omdat BDSM de “beste” seksualiteitsbeleving zou zijn, maar wèl omdat mensen die ze zoeken er zo enorm van groeien en gelukkig van worden; omdat BDSM zo beoordelend en veroordelend bekeken en nog vaak als “wereldvreemd” omschreven wordt. Daar overheen stappen vergt moed, veel en hard knokken, en doorzetten … en dat hebben we gemeen met deze mensen. Dat is wat ons verbindt!

2012 Was een lastig jaar omdat we iets wilden bereiken op een onderwerp waar vele mensen omheen lopen omdat het zo bedreigend is of lijkt. Iets dat vooral niet in de openheid mag omdat het aanleiding kan geven tot discriminatie of veroordeling. We wisten op voorhand dat het niet makkelijk zou worden, maar de reacties van mensen maakten dat het altijd de moeite waard is gebleven.

Dankzij een heleboel mensen kunnen we ook met trots vaststellen dat om onze website langzaam een community ontstaan is: een gemeenschap van zoekenden, van mensen die gevonden hebben, een netwerk van zeer diverse hulp- en dienstverleners, mensen actief op sociale media, en ook van een heleboel gewone mensen, vaders, moeders, partners, betrokken mensen met een open hart en geest …

We schreven mensen aan en ze stuurden hun blogs, hun verhalen, hun recensies, hun kunstwerken, hun raad en advies … kortom, de cirkel werd gesloten. Stichting Info BDSM ging 3.0 ;-) En zo sluiten we dit spannende en boeiende jaar 2012 af met veel meer kracht dan we aanvankelijk begonnen.

“Wat je vrij laat en naar je terugkomt, dat bezit je pas echt” is het credo van ons boek, bedoelende dat je met macht niemand blijvend kan dwingen iets te doen wat tegen hun zin is, maar ook dat als je je gevoelens en behoeften vrijmaakt, je heel veel kan terugkrijgen, en dat dat “iets” het bezit kan worden van mensen die BDSM in een liefdevolle relatie beleven. Ja, dat is nog steeds ons credo!

Elk nieuwe jaar geeft aanleiding tot het uitspreken van wensen. Ook wij hebben die. Onze wensen voor 2013 zijn:
- dat het een jaar zal worden waar jouw verborgen verlangens uit mogen komen;
- dat nog meer mensen ons hun verhalen, recensies, informatie, kunstwerken, enz. zullen toesturen;
- dat ons netwerk en onze community verder zal uitgroeien met mensen die mee aan de kar willen trekken, en
- dat die kar ten dienste zal staan voor een helderder en objectiever begrip van BDSM. 

Het team “Stichting Info BDSM”

29/2012-12

Opmerkingen
Plaats uw commentaar
:
debruijndeboer@telfort.nl
Aangemaakt op: 2/01/2013 16:37
Het zat jullie toch allemaal mee in 2012! Gefeliciteerd met de twee kaarsjes. BDSM is als onderwerp in 2012, niet zonder reden, veel meer in de belangstelling komen te staan. Op een prettige en open-minded wijze. Daar hebben jullie publicaties, blogs en andere activiteiten een grote steen aan bijgedragen! Ik hoop dat in 2013 jullie wensen werkelijkheid worden, ter meerdere eer en glorie van mensen met een openlijk dan wel verborgen verlangen naar BDSM. Mensen met een open hart en geest. Maar ook voor mensen die niet direct dit verlangen bezitten maar met begrip en ruimte kunnen reageren op liefhebbers. Ik zou zeggen: 50 tinten wijs, dus. Graag spreek ik de wens uit dat het uitstekende boek "Ik wil je beheersen!" ook via de boekhandel de weg naar zoveel mogelijk lezers weet te vinden. Heel veel succes in 2013 en een genotvol 2013! Michel de Bruijn