• Home
  • Activiteiten
  • Blogs
  • Previews
  • Shop
  • Contact
  • FAQ
Twitter Facebook

Hoe herken je een sub in een Dominant?

In een vorige blog “"How do you recognize a sub in someone with a strong personality?" had ik het over het observeren van mensen op zoek naar hun sub- of Dom-gehalte. Daarbij kan je gebruikmaken van de tips die ik daar gaf.  Maar het herkennen van de subzijde in een Dominant kan best lastig zijn.

Waarom?

In gesprekken met Dominanten kwam ik achter 4 zaken:

1. Er zijn Dominanten die niet makkelijk toegeven dat ze ook een sub-zijde hebben. Dus verwachten dat ze er spontaan over beginnen is niet steeds realistisch. Meestal proberen ze zich juist door hun imago, het uiten van eenduidige wensen en hun bewust gedrag in eerste instantie als Dominant te profileren. In hun “jachtgedrag” zullen vooral de kenmerken van een Dominante persoonlijkheid primeren. Ze zijn immers op zoek naar een sub en veel subs zijn op zoek naar een “sterke en overduidelijke” Dominant.

2. Er zijn ook Dominanten die zich vroeg of laat de vraag stellen: “Hoe zou het zijn om de rollen eens om te keren?”. Meestal hebben dergelijke personen (veel) spelervaring en hebben ze dus gezien hoe het inzetten van Dominantie tot prachtige resultaten kan leiden bij een spel. Overgave vaststellen, het loslaten ervaren, de beheersing smaken, het genot, de vervoering, de trance, subspace van je sub beleven, … zijn ervaringen die je als Dominant niet licht vergeet en soms tot dat soort vragen aanzetten.

3. Het komt voor dat personen, die zich aanvankelijk als Dominant opgesteld en gedragen hebben, wat angst hebben om hun subzijde te gaan beleven. Ze vrezen dan niet meer als “volwaardig” Dominant aanvaard te worden door hun sub. Het heeft zowat weg van het bijbelse verhaal van Samson en Delila waarbij Samson zijn geheim verklapt aan haar en, als zijn haar afgeschoren wordt, hij zijn kracht verliest …

4. En dan heb je nog Dominanten die bepaalde lastige periodes in hun leven doormaken waardoor ze net even de veerkracht en energie missen om steeds de Dominante rol te blijven spelen. Dominantie is immers ook hard werken voor de ander. En van hard werken kan je wel eens (te) moe worden.

Het is opvallend dat de vraag: “Hoe begin ik eraan om mijn subzijde te gaan exploreren?” wel vaker voorkomt in het soort vragen die ons als Stichting gesteld worden door Dominanten. Blijkbaar puzzelt het heel wat mensen… Verder blijkt ook dat onverwachte uitnodigingen van een Dominant aan een sub om de rollen eens om te draaien tot heel heftige reacties én verwarring kunnen leiden. Dat wat voorheen helder was, lijkt plots niet meer zo helder te zijn. Sommige D/s-relaties gaan daardoor daveren op hun grondvesten.

Het vergt dus extra goed kijken. Getrainde observatoren zullen in het non-verbale gedrag van een Dominant de sub herkennen. Helaas behoren we niet allemaal tot deze groep van mensen. We zullen dus goed moeten leren kijken én luisteren.

Naar wat kijken en luisteren?

Daar bestaat, voor zover ik weet, geen vaststaande checklist voor, maar volgende zaken kunnen je wel helpen om het minstens bespreekbaar te maken. Ik maak onderscheid tussen 2 situaties:
1. Je hebt geen relatie met betreffende Dominant, en je staat ook niet op zijn/haar verlanglijstje;
2. Je bent sub van betreffende Dominant.

In de eerste situatie kan je kijken naar volgende zaken:
- Hoe praat de Dominant over zijn sub? Is dat vanuit gelijkwaardigheid of vanuit overheersing?
- Hoe praat de Dominant over wat hij/zij met de sub doet? Is dat vrij zakelijk of net heel emotioneel en passioneel?
- Hoe praat de Dominant over wat hij/zij kan bereiken met de sub? Is dat vanuit zelfbevestiging of ver- of bewondering?
- Wat geeft een Dominant aan als belangrijkste bevrediging voor zichzelf? Weet hij/zij dat ook te verwoorden wat de bevrediging van de sub betreft?
- Hoe reageert de Dominant op genot, pijn, verdriet, frustratie van de sub? Is het vanuit compassie of medeleven?
- Stelt de Dominant zich de vraag hoe het is om sub te zijn? Of juist niet?

In de tweede situatie heb je weer wat andere elementen die je veel kunnen leren. Uit mijn persoonlijke ervaring leer ik dat vooral spelsituaties tot dit soort inzichten kunnen leiden. Het is voor, tijdens en na een spel dat je vaak het makkelijkst kan bespeuren of er een sub in je Dominant zit.

Stel jezelf volgende vragen:
- Vertoont mijn Dominant tijdens het spel momenten dat hij/zij Dominantie loslaat (dus voordat het spel stopgezet wordt)? En wanneer gebeurt dat dan? Wat is de aanleiding?
- Toont mijn Dominant sterke interesse in mijn gevoelens en ervaringen als sub? Word ik heel diepgaand bevraagd daarover? Reflecteert de Dominant daarop vanuit eigen gevoelens?
- Vraagt mijn Dominant soms om eens iets op hem/haar uit te proberen? (bvb. een nieuwe zweep of speeltje)
- Voel ik soms aan dat mijn Dominant het eigenlijk ook wel lekker zou vinden om iets te ervaren waar ik zo van kan genieten? Is er wat jaloezie of naijver te bespeuren?

Nu zijn al deze vragen alleen maar aanknopingspunten om na te denken en proberen er een gesprek over te openen. Mijn punt is én blijft dat er in elk mens sub- en Dominante gevoelens aanwezig zijn, ook al deelt niet iedereen deze visie.  Ik praat ook met mensen die heel stellig het tegenovergestelde vasthouden: er zijn wel degelijk ook 100% Dominante en 100% submissieve mensen. Wie er ook gelijk moge hebben, het helder en bespreekbaar krijgen maakt je als stel altijd wijzer, én ook beter voor mekaar. Of de Dominant met zijn/haar subzijde iets moet, is een antwoord dat ik open laat … en aan de sub is het al helemaal niet (knipoog).

Sebastianus

13/2012-5

Opmerkingen
Plaats uw commentaar
: